Pałac Młodzieży podpisał porozumienie o współpracy z chińskim Centrum Dzieci i Młodzieży z Suzhou

11 sierpnia w reprezentacyjnej sali sądeckiego Ratusza odbyła się ceremonia podpisania porozumienia o wymianie edukacyjnej i partnerskiej współpracy pomiędzy Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu oraz Centrum Dzieci i Młodzieży Parku Przemysłowego Suzhou. Polską stronę reprezentował Antoni Reszkiewicz, Zastępca Dyrektora Pałacu Młodzieży. Po stronie chińskiej podpis pod porozumieniem złożył Zhao Yong, Zastępca Dyrektora Centrum Dzieci i Młodzieży Przemysłowego Parku Suzhou. Umowę zawarto w obecności Jerzego Gwiżdża, Zastępcy Prezydenta Nowego Sącza oraz Lin Hongmei, Zastępcy Dyrektora Biura Edukacji Parku Przemysłowego Suzhou.

W umowie obydwie strony zobowiązały się, między innymi, do dzielenia się wiedzą i swoimi doświadczeniami w zarządzaniu placówką nauczania pozaszkolnego, metodami nauczania oraz badaniami naukowymi. Partnerzy są nastawieni na współpracę i wymianę liderów, kierowników działów, nauczycieli i uczniów. Antoni Reszkiewicz upatruje w tym ogromną szansę dla nauczycieli i podopiecznych obydwu placówek edukacyjnych, dla których jest to bez wątpienia otwarcie się na zupełnie nową, jakże interesującą kulturę oraz możliwość czerpania dobrych wzorców od siebie nawzajem.
Podpisaniu porozumienia towarzyszył polsko-chiński koncert muzyczny. Z dużym wdziękiem i artystycznym kunsztem wystąpił w pięknych kolorowych strojach folklorystyczny zespół taneczny „Beauty of Suzhou”, grupa wokalna „Trio Jasmine Flower” oraz grupa instrumentalna „Spring in Our Region”. Pałac Młodzieży reprezentował niemniej barwny Zespół Regionalny „Sądeczoki”, któremu do tańca i przyśpiewek przygrywała kapela.

Ważną częścią wizyty chińskiej był udział grupy 19 dzieci z Suzhou w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Panią Barbarę Sławecką oraz w zajęciach plastycznych zorganizowanych specjalnie dla nich przez nauczycieli Pałacu Młodzieży: Annę Skierską, Annę Rejowską-Gumulak i Elżbietę Barciszewską-Kozioł. Kadra pedagogiczna i przedstawiciele Wydziału Edukacji z Suzhou zwiedzili Pałac Młodzieży, podziwiali nową galerię i obejrzeli prezentację dorobku edukacyjnego placówki, przygotowaną przez Pawła Gutowskiego. Nie obyło się bez spaceru po sądeckiej starówce, wizyty w Miasteczku Galicyjskim i skosztowania lodów, pierogów, cukierków „krówek”  i bigosu. Wieczór upłynął na pikniku integracyjnym dzieci z obydwu zespołów regionalnych, na którym specjalnie przeszkoleni instruktorzy zademonstrowali jazdę na longboardach.

Wizyta przebiegła w tak ciepłej i przyjacielskiej atmosferze, iż wszyscy żałowali, że trwała tylko 24 godziny. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie – tutaj albo w Suzhou.