XII Międzynarodowy Przegląd Plastyczny „Ogród piękna, dobra i radości – Mieszkańcy ogrodów”. XII International Art Competition „The Inhabitants of Gardens”

Drodzy uczestnicy naszego przeglądu, Jury w składzie:

 • Wacław Jagielski – Przewodniczący Jury, artysta malarz, konserwator dzieł
  sztuki, poeta,
 • Michał Załuski – artysta plastyk, pracownik Muzeum Okręgowego w
  Nowym Saczu,
 • Antoni Reszkiewicz – zastępca dyrektora Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,
  artysta plastyk, pedagog,
 • Małgorzata Gromala – kierownik Galerii Pałacu Młodzieży – organizator
  przeglądu, pedagog, scenograf,
 • Renata Kubiesza – sekretarz Jury, kierownik Działu Plastycznego, artysta
  plastyk

po zapoznaniu się z nadesłanymi na przegląd pracami w liczbie 697 z 121 placówek
z kraju i z zagranicy, przyznało 29 nagród równorzędnych oraz 59 wyróżnień regulaminowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zamieszczonymi poniżej.
[WYNIKI]

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom artystycznym za udział w tegorocznym przeglądzie.

Gratulujemy laureatom i przypominamy, że
 uroczysty finał XII Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego „Ogród piękna, dobra i radości”  odbędzie się w poniedziałek 14 maja br. o godzinie 15:00 w Galerii Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. ZAPRASZAMY