„Media ogłupiają społeczeństwo”? Debata oksfordzka w „Ekonomie”

Za nami kolejne starcie Nowosądeckiej Ligi Debatanckiej organizowanej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Zespół Szkół Ekonomicznych. Zmierzyły się dwie szkoły – I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 1.

fot. Patryk Kapłon, uczestnik zajęć dziennikarskich w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

Debata oksfordzka jest formą prowadzenia dyskusji, prezentowania argumentów, publicznego wypowiadania się i próbą słownego pokonania przeciwnika, prezentującego stanowisko przeciwne. Zgodnie z przyjętymi regułami, dwa zespoły w  obecności marszałka i sekretarza prowadzą spór na podany wcześniej temat. Ich wypowiedzi oceniane są przez komisję w czterech kategoriach:

  • retoryka
  • zasady fair play
  • adekwatność argumentacji
  • wypełnienie roli mówcy

Tematem debaty była teza „media ogłupiają społeczeństwo”. Na miejscu opozycji zasiedli uczniowie Zespołu Szkół nr 1, a w grupie propozycji przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego. Po zaciętej rywalizacji słownej oraz długiej naradzie jury, ogłoszony został zwycięski werdykt dla „długoszowej” drużyny, która uzyskała w sumie 206 punktów. Ich przeciwnicy zdobyli odpowiednio 184 punkty.

fot. Hubert Jurowicz, uczestnik zajęć dziennikarskich w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

[pobierz zdjęcia]

Debacie przysłuchiwali się: Marian Górnicki z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz Małgorzata Mazur, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. W skład jury wchodzili nauczyciele: Anna Koział-Ogorzałek, Joanna Horowska, Katarzyna Grekowicz, a także Krzysztof Witowski z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, który pełnił rolę eksperta.


Materiał przygotowany przez podopiecznych Grupy Dziennikarstwa Prasowego Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
Tekst: Hubert Jurowicz, Patryk Kapłon, Oscar Koszyk, Kamila Gurgul