Pałac Młodzieży artystycznie na jubileuszu Stowarzyszenia „Przyjaciele serca i życia”

W sobotę 24 listopada członkowie sądeckiego stowarzyszenia „Przyjaciele serca i życia” uroczyście obchodzili  25-lecie swojej działalności. W Sali Zygmuntowskiej zgromadziło się grono zacnych gości, w gronie których znalazł się Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Atrakcją imprezy były występy młodych pałacowych artystów. Wzruszenie ogarnęło publiczność przy utworach nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam gdzie byłem” w wykonaniu Jakuba Jasińskiego oraz wciąż ogromnie popularnej Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat” wyśpiewanej przez Urszulę Woźniak. Wokaliści zostali przygotowani przez nauczycieli śpiewu Dorotę Szymbarę i Leszka Zygmunta. Z kolei najstarsza formacja grupy baletowej „Adagio” zachwyciła gracją, lekkością tańca i wspaniałą choreografią autorstwa Urszuli Baziak.

Występy obydwu grup spotkały się z aplauzem publiczności oraz gratulacjami, które spłynęły na ręce zarówno młodzieży jak i ich nauczycieli.

Prezydent Ludomir Handzel na zdjęciu z  solistami Urszulą Woźniak i Jakubem Jasińskim.

Tekst: Lucyna Urbańska
Fot. Dorota Szymbara