Dobre Wyszehradzkie Praktyki w Nowym Sączu

W niedzielę 20 stycznia w Miasteczku Galicyjskim rozpoczęło się seminarium pn. „Visegrad Zone of Good Practices”, które gromadzi pracowników instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży z Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski. Gościnnie do udziału w organizowanych spotkaniach został zaproszony także Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

Celem trwającego do piątku 25 stycznia seminarium jest prezentacja dobrych praktyk, związanych z realizowanymi przez instytucje w poszczególnych krajach projektami, a także tych wykorzystywanych w codziennej działalności oraz w ramach współpracy transgranicznej.
 

– To bardzo ważne, aby te dobre praktyki służyły instytucjom, które na co dzień działają na rzecz dzieci i młodzieży, a poprzez to stają się częścią edukacyjnego rozwoju młodego pokolenia – mówi Jolanta Król, kierownik zespołu programów europejskich i współpracy międzynarodowej Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. – Takie spotkania, jak to organizowane w Nowym Sączu, dają możliwość wymiany doświadczeń i prezentacji tych najlepszych praktyk. To pozwala jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości naszych instytucji w codziennej pracy.

Gospodarzem seminarium jest Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie, a gośćmi i uczestnikami pracownicy następujących instytucji: Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowli (Słowacja), Domu Dzieci i Młodzieży z Vratimowa (Czechy), Fundacji Nem Adom Fel Alapítvány z Budapesztu (Węgry), Zakarpackiego Pałacu Młodzieży z Użhorodu, Ochotniczych Hufców Pracy z terenu Małopolski oraz gościnnie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Pierwszy dzień to przede wszystkim zapoznanie się uczestników oraz prezentacja programu spotkań zaplanowanych na okres trwania seminarium „Visegrad Zone of Good Practices”. Wśród nich znalazły się m.in. wyjazdy do Krakowa, Rytra oraz Starej Lubowli, warsztaty dotyczące promocji i komunikacji poprzez media, wizyta w zakładzie karnym czy konkurs wiedzy o Funduszu Wyszehradzkim.

W najbliższy czwartek w godzinach popołudniowych odbędzie się sesja podsumowująca zajęcia realizowane podczas całego tygodnia, a międzynarodowe seminarium zakończy się w piątek 25 stycznia.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.
The program is cofounded by Visegrad Fund.

Tekst: Krzysztof Witowski [pobierz zdjęcia]