Stary Sącz: Finał konkursu plastycznego „W rytmie pór roku” podczas 3. Święta Godności

Koncertem Zespołu „Promyczki Dobra” przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu zainaugurowane zostało 3. Święto Godności. Podczas wydarzenia odbył się również finał i wręczenie nagród dla laureatów IX Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Klas i Grup Integracyjnych „W rytmie pór roku – Inspiracje Twórczością Stanisława Wyspiańskiego w Zimowej Szacie”.

 Zainaugurowali 3. Święto Godności

Odbywająca się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu trzecia edycja Święta Godności rozpoczęła się od koncertu przygotowanego przez Zespół Wokalno-Taneczny „Promyczki Dobra” z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Jak podkreśla dyrektor Milenia Małecka-Rogal, koncert był okazją do wspominania wyjątkowych spotkań z Papieżem Janem Pawłem II, przed którym „Promyczki Dobra” wielokrotnie występowały.

– To starosądeckie błonia podyktowały nam repertuar, bo miejsce jest niezwykłe, gdzie gościł św. Jan Paweł II. Mieliśmy to szczęście w 1999 roku, że „Promyczki Dobra” rozpoczynały modlitewne czuwanie o 6:00 rano, przed przybyciem Papieża, właśnie dwoma piosenkami: „Jeden jest tylko Pan” i „Kiedy nowy wstaje dzień”. Dziś te piosenki wszystkim przypomnieliśmy. Wykonaliśmy także piosenkę „Hej Baco!”, którą śpiewaliśmy na ostatnich imieninach Jana Pawła II, a także kilka innych z repertuaru „Promyczków Dobra”, które są związane z niezwykłą osobą św. Jana Pawła II – mówiła Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży i kierownik artystyczny zespołu.

Finał konkursu plastycznego

 Podczas 3. Dnia Godności w Starym Sączu odbył się również finał IX Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Klas i Grup Integracyjnych „W rytmie pór roku – inspiracje twórczością Stanisława Wyspiańskiego w zimowej szacie”. Patronat honorowy nad konkursem objęła Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska. Finał wydarzenia poprowadził Stefan K. Chomoncik.

Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczali: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, poseł Anna Paluch, senator Jan Hamerski oraz Marta Mordarska, Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON.

Podziękowania za wspieranie idei konkursu, a także za objęcie patronatem wydarzenia na ręce dyrektor Marty Mordarskiej przekazała Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

W tym roku na konkurs wpłynęło 79 prac z 11 placówek oraz od osób indywidualnych. Prace oceniało jury konkursowe w składzie:

  • dr Iwona Bugajska-Bigos – przewodnicząca komisji – artysta plastyk, wykładowca PWSZ, dr IBB, członek organizacji Network of European Art, Therapists, członek stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka,
  • Agata Rolka – artysta grafik, wykładowca PWSZ, nauczyciel plastyki w Pałacu Młodzieży,
  • Elżbieta Barciszewska-Kozioł – arteterapeuta w Pałacu Młodzieży, specjalista terapii zajęciowej, koordynator konkursu,
  • Joanna Urbaniak-Dudka – doradca ubezpieczeniowy,
  • Anna Łukasik – oligofrenopedagog, nauczyciel Pałacu Młodzieży,
  • Stefan Chomoncik – sekretarz jury.

Przyznano 1 nagrodę Grand Prix, 3 nagrody specjalne, 9 nagród i 8 wyróżnień.

 

Zobacz wyniki konkursu.

Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, a współorganizatorami są Nadleśnictwo Stary Sącz i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Partnerami konkursu są: Tatrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie „Dla Miasta”, Oprawa Obrazów & Sklep Dla Plastyków „Da Vinci” oraz Doradztwo Ubezpieczeniowe Joanna Urbaniak-Dudka. Koordynatorem wydarzenia jest Elżbieta Barciszewska-Kozioł.

Dziękujemy za przygotowanie materiałów graficznych do konkursu Karolinie Barciszewskiej.
Prezentacja wykonana przez uczniów kół informatycznych prowadzonych przez Pawła Gutowskiego.

Krzysztof Witowski