20 lat minęło! Wydawnictwo PROMYCZEK świętuje jubileusz

Na zaproszenie Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i Prepozyta Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu ks. dr Jerzego Jurkiewicza, w sali reprezentacyjnej Ratusza odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące 20-lecie działalności Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK.

W jubileusz wpisuje się także przyznana Wydawnictwu – 13 października na Zamku Królewskim w Warszawie – prestiżowa nagroda Totus Tuus, której statuetka została zaprezentowana uczestnikom wydarzenia. 

– Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać z tak miłej okazji. Nie ukrywam, że kiedy wracaliśmy pociągiem z Warszawy, razem z księdzem prepozytem, z uroczystej gali wręczenia nagrody Totus Tuus, to rozmawialiśmy o tym, aby w jakiś szczególny sposób uczcić działalność Wydawnictwa i osoby, która od wielu lat na jego sukces pracuje. Stąd to spotkanie dzisiaj i szczególne uhonorowanie ks. Andrzeja Mulki, na którego ręce składam teraz serdeczne podziękowania. To ciężka, wieloletnia praca i widać te owoce – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz podkreślił szczególne więzy jakie łączą bazylikę i Wydawnictwo PROMYCZEK.

– Gratuluję tego wyróżnienia i cieszę się, że od samego początku Wydawnictwo było i nadal jest związane z Parafią św. Małgorzaty. Myślę, że każdy z nas, biorąc do rąk owoce Wydawnictwa PROMYCZEK, nie ma najmniejszych wątpliwości, że ta nagroda została słusznie przyznana – mówił gospodarz Bazyliki św. Małgorzaty.

W przygotowanej prezentacji ks. Andrzej Mulka przypomniał o najważniejszych chwilach i sukcesach w życiu Wydawnictwa i podziękował wszystkim instytucjom oraz firmom wspierającym działalność wydawniczą. Podkreślił także szczególną rolę współpracy z Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu.

– Moje podziękowania składam na ręce dyrektor Pałacu Młodzieży Milenii Małeckiej-Rogal, która jest nie tylko członkiem redakcji Miesięcznika „Promyczek Dobra”, ale także kierownikiem artystycznym zespołu „Promyczki Dobra” – mówił ks. Andrzej Mulka. – Dziękuję również pracownikom placówki, którzy wspierają rozwój zespołu dziecięcego i współpracują przy wielu projektach, konkursach i festiwalach organizowanych wspólnie z naszym Wydawnictwem.

Podczas uroczystego spotkania nie mogło zabraknąć zespołu „Promyczki Dobra”, który wykonał dwie piosenki: „Skarby Jana Pawła II” oraz „Jak gwiazda w koronie”. Na zakończenie zaproszeni goście wysłuchali krótkiego programu patriotycznego, który został przygotowany przez dzieci z zespołu specjalnie na okazję spotkania w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu.

***

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK

 Wydawnictwo powstało dzięki decyzji biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca (obecnie metropolity katowickiego) na mocy dekretu z 1 lutego 1999 roku. Jego głównym zadaniem było przejęcie od parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu roli wydawcy miesięcznika dla dzieci „Promyczek Dobra”, którego nakład w tym czasie dochodził do 40 tys. egzemplarzy. Od samego początku dyrektorem wydawnictwa jest ks. Andrzej Mulka – założyciel i redaktor naczelny miesięcznika. Wydawnictwo przejęło również opiekę nad zespołem dziecięcym „Promyczki Dobra”, który działa obecnie przy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Wydawnictwo zajęło się poszerzaniem repertuaru zespołu i wydawaniem kolejnych płyt. Ważnym momentem w historii wydawnictwa była pielgrzymka redakcji „Promyczka Dobra” do Rzymu w 1998 roku i udział w prywatnej audiencji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 8 marca 1998 roku w Sali Klementyńskiej.

 Wydawnictwo PROMYCZEK jest jedną z nielicznych katolickich oficyn w Polsce (jeśli nie jedyną), która całość swojej oferty kieruje wyłącznie do dzieci. Zespół pracowników stanowi zaledwie osiem osób, ale z wydawnictwem w różnej formie współpracuje liczne grono wspaniałych fachowców, animatorów kultury, humanistów, teologów i wychowawców. Te osoby nie tylko podejmują się zadań z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem, ale w tworzone dzieła wkładają całe serce. Dzięki nim wydawnictwo może z sukcesem rozwijać swoją działalność w trzech obszarach:

Wydawca miesięczników dla dzieci „Mały Promyczek” i „Promyczek Dobra”

  • Producent i dystrybutor filmów dla dzieci
  • Opiekun zespołu „Promyczki Dobra” – organizacja koncertów i realizacja nagrań

 Krzysztof Witowski
fot. Stefan Chomoncik
{pobierz zdjęcia]