Julia Marczyk na skrzypcach wygrała sobie II miejsce

Jedna z uczennic Pałacu Młodzieży zajęła II miejsce na ,,Świątecznym Konkursie Muzycznym” pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Chodzi o Julię Marczyk uczęszczającą na zajęcia nauki gry na skrzypcach. Przygotowania do konkursu odbywały się pod okiem Agnieszki Gawlik.

Jak większość wydarzeń w ostatnim czasie konkurs ten odbył się online. Zgłoszenia w postaci filmu należało nadesłać do końca grudnia 2020 roku. Zadaniem uczestników było nagranie kolędy, pastorałki lub utworu o tematyce świątecznej. Jury zwracało uwagę na umiejętności artystów, ich muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru i zachowanie sceniczne. Julia zaprezentowała kolędę ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” oraz popularną melodię ,,Jingle Bells”   co dało jej II miejsce na podium.

 

Celem konkursu była popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i promowanie talentów oraz umożliwienie młodzieży występu. Uczestnicy byli podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Organizatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

 

Gabriela Wolińska, Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa