Warsztaty czerpania papieru i przyznanie tytułu Bakałarza 2022

Dziesiątego maja odbył się Finał XV edycji Konkursu Kaligraficznego Bakałarz zorganizowany przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” oraz Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

W tegorocznym finale Konkursu Bakałarz uczestniczyło 120 dzieci z klas I-III. Podczas finału poza rozwiązywaniem kaligraficznych zadań konkursowych przez uczestników w Pałacu Młodzieży zorganizowane były warsztaty artystyczne. Agata Rolka nauczyciel plastyki, w tym kaligrafii przygotowała warsztaty m.in. czerpania papieru, podczas których każdy uczestnik mógł wykonać samodzielnie prace z papieru czerpanego. W programie było również zwiedzanie Nowego Sącza.

W obradach jury uczestniczyli:

 • Sylwia Biernat-Krawczyk (przewodnicząca) – autorka zadań konkursowych,
 • Beata Rzepiela – Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
 • Rafał Pajor – organizator „Konkursu Kaligraficznego O Złote Pióro”.

Laureatów  XV Konkursu Kaligraficznego Bakałarz 2022 przedstawiamy poniżej.

Wśród uczniów klas pierwszych zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2022 otrzymała Faustyna Potoniec z Młyńczysk.
 • WICEBAKAŁARZ 2022 otrzymały: Aleksandra Burdacka z Przyszowej oraz Helena Rams z Jadownik.
 • WYRÓŻNIENIA otrzymały: Natalia Palacz z Laskowej oraz Martyna Sewiło z Przyszowej.

Wśród uczniów klas drugich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2022 otrzymał Wojciech Krześniak z Osieka.
 • WICEBAKAŁARZ 2022 otrzymali: Kamila Kurczyk z Bobrowej oraz Fabian Trojan z Rajbrotu.
 • WYRÓŻNIENIA otrzymały: Ewa Karwala z Iwkowej oraz Milena Franczyk z Młyńczysk.

Wśród uczniów klas trzecich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2022 otrzymała Aleksandra Pieniądz z Bobrowej.
 • WICEBAKAŁARZ 2022 otrzymały:  Małgorzata Oleksy z Laskowej oraz Michalina Wąs z Jadownik.
 • WYRÓŻNIENIA otrzymały: Lena Daniel z Laskowej oraz Aldona Kurczyk z Bobrowej.

Ponadto ALEKSANDRA PIENIĄDZ została dodatkowo uhonorowana nagrodą Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Po raz pierwszy w tym roku została zorganizowana internetowa wersja konkursu.
Nadesłano: 4 prace uczniów klas pierwszych, 16 prac uczniów klas drugich oraz 8 prac uczniów klas trzecich. Jury po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych prac przyznało nagrody następującym osobom.

Wśród uczniów klas pierwszych zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2022 otrzymała Amelia Chlipała z Pasierbca.

Wśród uczniów klas drugich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2022 otrzymała Lena Szybiak z Kowalewa.
 • WICEBAKAŁARZ 2022 otrzymały: Martyna Kornaś z Przecieszyna oraz Natalia Kazimierczak z Brzeszczy.

Wśród uczniów klas trzecich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2022 otrzymała Natalia Gotkowska z Łukowicy.
 • WICEBAKAŁARZ 2022 otrzymała Martyna Rosiek z Ujanowic.

Uroczyste ogłoszenie wyników XV Konkursu Kaligraficznego Bakałarz odbyło się tym roku w Sali Reprezentacyjnej Nowosądeckiego Ratusza. W rozdaniu nagród laureatom konkursu uczestniczyli goście: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu pan Adam Skwarło, ks. dr Jerzy Jurkiewicz Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu pan Tadeusz Szewczyk, Zastępca Prezesa Izb Rzemiosła Jan First, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza dr Marcin Poręba.

Organizatorzy Konkursu Ks. Andrzej Mulka i dyrektor Milenia Małecka-Rogal wręczając nagrody i wyróżnienia pogratulowali wszystkim uczestnikom sztuki pięknego pisania. Dziękowali także rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.