Brązowy „medal” dla kapeli „Sądeczoki”

Kapela zespołu regionalnego „Sądeczoki” wzięła udział w organizowanym przez MCK Sokół,  39. Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych – DRUZBACKA. Przygotowany przez opiekuna kapeli Krzysztofa Repetowskiego pięcioosobowy skład zaprezentował swoje umiejętności w piątek 13 maja i wywalczył sobie trzecie miejsce w kategorii młodzieżowych kapel ludowych.

 „Drubacka” to najstarszy i najbardziej znany w naszym regionie przegląd adresowany do muzyków ludowych. Swoim zasięgiem obejmuje regiony: Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan i Pogórzan.

„Podstawowym założeniem programowym konkursu było i jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej (…) z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie, z pokazaniem dawnej formy indywidualnej i zespołowej gry na instrumentach a ukazanej z obowiązującym w tradycji obyczajem. Cel tego konkursowego przeglądu jest konsekwentnie przestrzegany i dzięki temu z roku na rok, nie ginie a wzrasta świadomość wartości muzycznej kultury ludowej – docenia się dawny repertuar, wydobytą z zapomnienia starą, modalną pieśń, uznaje się sens właściwego zestawu instrumentów w muzyce swojego regionu, bo bogata kolorystyka i oryginalne współbrzmienia są charakterystyczne i niepowtarzalne.”[1]

Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 143 uczestników, w tym:

  • 25 muzyk/kapel ludowych (kategoria: dorosłych, młodzieżowych, dziecięcych),
  • 41 instrumentalistów,
  • 30 grup śpiewaczych,
  • 26 śpiewaków solistów,
  • 14 mistrzów z uczniami,
  • 7 drużbów i starostów weselnych.

Prezentacje odbywały się w dniach 12 i 13 maja w Gminnym Ośrodku Kultury  w Podegrodziu. Występującym bacznie przysłuchiwała się komisja w składzie:

Anna Borucka-Szotkowska – etnomuzykolog
Jadwiga Adamczyk – muzyk, pracownik MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
Artur Czesak- językoznawca
Benedykt Kafel – etnograf

Serdecznie gratulujemy naszym młodym artystom z Pałacu Młodzieży i cieszymy się z tak ważnego i prestiżowego dla muzyków ludowych wyróżnienia.

[1]     https://mcksokol.pl/cykl/druzbacka-konkurs-muzyk-instrumentalistow-spiewakow-ludowych-i-druzbow-weselnych