Agnieszka Zych

Wiek uczestników: 6-9 lat

Pracownia plastyki ogólnej

Grupa dla początkujących. Propozycja dla dzieci stawiających pierwsze kroki w dziedzinie rysunku i malarstwa. Wprowadzenie w świat myślenia kreatywnego. Miejsce na własną twórczość.

Techniki; pastele olejne, kredki, tempera. Dodatkowo: zabawy  plasteliną, wycinanki.


Wiek uczestników: 9-14 lat

Pracownia plastyki ogólnej

Propozycja dla starszych dzieci. Zdobywanie nowych umiejętności w zakresie kompozycji obrazu i kompozycji przestrzennej. Praca z barwą.

Techniki: pastele suche i olejne, kredki, tempera.


 

 

 

Propozycja dla dzieci interesujących się plakatem. Ozdabiamy pokój dziecięcy. Tematyka: świat zwierząt, baśni. Zabawa literą, kolaż. Technika dowolna.

 


 

Pracownia plastyki ogólnej

Plastyczna „gra” w skojarzenia. Tematyka: świat natury ubrany realistyczną i abstrakcyjną formę.

Techniki: : pastele suche i olejne, kredki, tempera

 


 

Pracownia plastyki ogólnej

Tworzenie barwnych kompozycji. Rozwijamy malarski talent oraz ekspresję twórczą, poprzez kontakt z twórczością mistrzów. Skupiamy się na detalach.

Techniki: : pastele suche i olejne, kredki, tempera.


Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ i wyślij na adres: a.zych@palacmlodziezy.pl