Author
Paweł Gutowski

Komunikat

Szanowni Rodzice ! W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty odnośnie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19