Echa poetica

XXXVII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
„ECHA POETICA”

Organizator:
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „Fabryka Marzeń”

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych:
 • uczniowie klas I- III
 • uczniowie klas IV – VI
 • uczniowie klas VII – VIII
 1. Uczestnik konkursu przedstawia interpretację dwóch utworów wybranego autora o dowolnej tematyce:
 • poetyckiego,
 • fragmentu prozy.
 1. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
 2. Konkurs poprzedzony jest eliminacjami rejonowymi przeprowadzonymi w poniższych placówkach:
 • Młodzieżowy Dom Kultury ul. 29 Listopada w Krakowie, koordynator – Joanna Stachowicz
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, koordynator – dyr Alina Kwarciak
 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, koordynator – dyr Małgorzata Wrześniewska
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, koordynator – dyr Tomasz Kubala
 • Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, koordynator – Anna Łukasik
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, koordynator – Alicja Gruszka
 1. Placówka może zgłosić do konkursu dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej.
 2. Do finału konkursu można zakwalifikować 9 recytatorów z każdej delegatury.
 3. Termin nadesłania protokołu eliminacji rejonowych wraz z kartą zgłoszenia do finału konkursu z poszczególnych delegatur upływa 19 maja 2021.

Termin i miejsce:
Nowosądeckie eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
17 maja 2021 o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży, ul. Rynek 14.
Zgłoszenie do nowosądeckich eliminacji rejonowych należy nadesłać do 12 maja na adres: a.lukasik@palacmlodziezy.pl
Finał konkursu odbędzie się 24 maja 2021 o godzinie 10.00 w Miasteczku Galicyjskim, Nowy Sącz  ul. Lwowska 226 (w sali konferencyjnej ratusza).

Ocena jury:

Jurorzy konkursu w swojej ocenie kierują się następującymi kryteriami:

 • dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika,
 • interpretacja utworów,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:
Anna Łukasik
tel. 502-218-884
a.lukasik@palacmlodziezy.pl

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA