O nas

O nas

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu rozpoczął swoją działalność w 1951 roku jako Młodzieżowy Dom Kultury. Placówka nasza kieruje do dzieci i młodzieży bogatą ofertę bezpłatnych zajęć w zakresie muzyki, plastyki, tańca, modelarstwa, rękodzieła, teatru i kabaretu oraz integracji europejskiej. Nauczyciele i instruktorzy umożliwiają dzieciom i młodzieży pożyteczne i efektywne spędzanie wolnego czasu przez cały rok. Młodzież uczestniczy w różnych festiwalach, przeglądach, konkursach krajowych i zagranicznych, w których osiąga znaczące wyniki. Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjna spotka się z Państwa zainteresowaniem.

STATUS ORGANIZACYJNY

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą działającą w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zadania i cele działalności są określone w Statucie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, sporządzonym w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2005r. w sprawie „Ramowych statutów placówek publicznych” i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. nr 52 poz. 466 z 2005 r.). Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Miasta Nowego Sącza, natomiast organem nadzorującym jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu.

DOROBEK PLACÓWKI

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu to instytucja z długą historią i ogromnym bagażem doświadczeń kulturalno-pedagogicznych. Jesteśmy z Wami od 1952 roku. W naszych działaniach potrafimy łączyć tradycję z nowoczesnością XXI wieku. Tematyka kół Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu łączy w sobie wiele dziedzin. Od baletu, nauki śpiewu, gry na instrumentach aż po zajęcia informatyki czy modelarstwa samochodowego. Dzięki temu nasi instruktorzy mogą uczyć, bawić i wychowywać. Obecnie do naszej placówki uczęszcza niemal 3000 dzieci i młodzieży, którzy biorą udział w zajęciach 139 kół zainteresowań. Liczba ta stale się zwiększa. Wdrażamy również nowe pomysły edukacji naszych podopiecznych, czego wyrazem jest powstanie nowatorskich programów kształcenia w ramach nowopowstałych kół tematycznych, m.in. koła „Artoterapii”, „Bajkoterapii” czy „Dziennikarstwa Prasowego i Radiowego”. Ukoronowaniem wieloletnich działań naszej placówki w dziedzinie edukacji i wychowania jest zmiana statusu na Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Zmiana nastąpiła z dniem 1 września 2007.