Plan zajęć

DZIAŁ PROMOCJI I KULTURY  podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 1 października 2022

DZIAŁ MUZYKI I TAŃCA – podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 1 września 2022

DZIAŁ PLASTYCZNY – podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 1 września 2022

DZIAŁ FOLKLORU i TRADYCJI – podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 1 września 2022