Pod skrzydłami anioła

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Moja kartka bożonarodzeniowa”
realizowanego w ramach XVI Przeglądu Działań Artystycznych
„Pod Skrzydłami Anioła”

 

Organizator

Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Partner konkursu

Tegoroczna tematyka konkursu skupia swoją uwagę na przedstawieniu tradycji i zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Polski oraz całej Europy. Podróże, migracje, zmiany miejsca zamieszkania pokazują nam jak różnie i jak uroczyście obchodzimy ten wyjątkowy dzień.  Może coś wyróżnia Was jako rodzinę. Zwyczaje, które przywędrowały z innych miejsc świata? Może te święta spędzacie z dala od domu za którym tęsknicie? Może to Wy czekacie na tatę, brata, przyjaciół?

Malujcie, rysujcie Wasze święta, Waszą rodzinę przy wspólnym stole, kochane przez Was osoby spotykające się w tak wyjątkowy czas po to by podzielić się dobrą nowiną i opłatkiem. Jak ważne jest zdobienie choinki, przygotowanie ozdób świątecznych, gotowanie, robienie zakupów aż wreszcie spotkanie w gronie rodziny, wspólna wigilia, kolędowanie, pasterka. Boże Narodzenie to święta podczas których zostawiamy na stole jedno puste nakrycie. To symbol zaproszenia Boga do naszego serca a wraz z nim innych ludzi, którzy w tym dniu nie powinni pozostać sami.

Cele konkursu:

 • Doskonalenie umiejętności manualnych, warsztatowych i twórczych.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych.
 • Kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji różnych regionów Polski i Europy.
 • Zaproszenie do udziału w konkursie dzieci i młodzież z Ukrainy i innych zakątków Europy.
 • Promowanie młodych talentów poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania umiejętności manualnych i warsztatowych, wiedzy z zakresu tradycyjnych technik warsztatowych, obrzędów i zwyczajów właściwych dla regionu zamieszkania.

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Do udziału zapraszamy:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dzieci w wieku 7-11 lat,
 • młodzież w wieku 12 -15 lat,
 • młodzież w wieku 16 -19 lat,
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.

Instytucja delegująca (przedszkole, szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do  konkursu maksymalnie 20 prac.

Technika i format:

 1. Prace konkursowe powinny być w formacie kartki pocztowej pojedynczej lub podwójnej.
 2. Prace mogą być wykonane w technikach: rysunek, malarstwo, grafika, batik, malowanie na tkaninie, malowanie na foli, malowanie tuszem.
 3. Kartki z doklejanymi elementami (np. szyszki, kokardki, cekiny, tasiemki) nie będą brane pod uwagę. Prace nie powinny naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych kartek świątecznych.
 4. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki, numer telefonu.
 5. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dostępną na stronie  Pałacu w informacji o konkursie.

Termin i miejsce:

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przysłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Pod skrzydłami anioła”) w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2022. 
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Jury w swojej ocenie wezmą pod uwagę staranność i estetykę wykonania, oryginalność elementów graficznych, kreatywność, ogólne wrażenia estetyczne. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl 1 grudnia 2022.
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Konkursu.
 5. Uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się 3 grudnia (sobota) o godzinie 10.00 w Firmie WIŚNIOWSKI.

Uwagi końcowe

 1. Prace nadesłane po terminie, wykonane niesamodzielnie lub zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału nie będą wysyłane do laureatów.
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:

Anna Skierska-Jurczak, tel. 793 791 096

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA