Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców powołany na posiedzeniu dnia  14 czerwca 2017r

Zarząd Rady Rodziców

Przewodnicząca: Krystyna Madzia

Z-ca Przewodniczącej: Danuta Sowa – Chochorowska

Sekretarz: Kinga Zarzeka

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca KR: Renata Wójcik

Członek KR: Katarzyna Kroczek – Nazimek

Członek KR: Małgorzata Sokulska

Członek KR: Elżbieta Kulig