Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Korespondencję przyjmuje dyrektor Pałacu Młodzieży, a w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca.

  1. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie w godzinach pracy Pałacu Młodzieży.

  2. Wszelkie zaświadczenia wydaje się na pisemną prośbę zainteresowanego.

 

 


Informacje o artykule:

Tytuł dokumentu: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Data utworzenia: 2019-05-09
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzającą dokument:
Osoba wprowadzającą dokument: Administrator

wstecz