Status prawny

Status prawny

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą działającą w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zadania i cele działalności są określone w Statucie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, sporządzonym w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2005r. w sprawie „Ramowych statutów placówek publicznych” i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. nr 52 poz. 466 z 2005 r.). Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Miasta Nowego Sącza, natomiast organem nadzorującym jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu.

 


Informacje o artykule:

Tytuł dokumentu: Status prawny
Data utworzenia: 2019-05-09
Załączniki:
Osoba sporządzającą dokument:
Osoba wprowadzającą dokument: Administrator

wstecz