Anna Łukasik

 

Oferta skierowana jest do najmłodszych dzieci w wieku 0 – I klasa szkoły podstawowej. Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wyobraźni, nauka poprawnej wymowy, nauka wierszy jako element ćwiczeń dykcyjnych, gry i zabawy logopedyczne.

 


 

Oferta skierowana jest do dzieci z II i III klasy szkoły podstawowej. Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wyobraźni, nabycie umiejętności scenicznej, nauka wierszy jako nieodzowny element ćwiczeń dykcyjnych.

 


 

 

Oferta skierowana jest do dzieci z IV, V i VI klas szkoły podstawowej. Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wyobraźni, nabycie umiejętności scenicznej, nauka improwizacji, ćwiczenia i zabawy aktorskie z wykorzystaniem tekstów pochodzących z  ulubionych książek uczestników zajęć.

 


 

Oferta skierowana jest do dzieci z V – VIII klas szkoły podstawowej. Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wyobraźni, nabycie umiejętności scenicznej, nauka improwizacji, ćwiczenia i zabawy aktorskie z wykorzystaniem legend polskich, ciekawostki teatralne.

 


 

Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku  5 – 8  lat.

Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wyobraźni, naukę poprawnej wymowy, naukę wierszy jako elementu ćwiczeń dykcyjnych, gry i zabawy logopedyczne. Na podstawie fragmentów tekstów pochodzących z ulubionych książek, dzieci przygotowują spektakle kukiełkowe. Atmosfera  i program zajęć sprzyja nabyciu umiejętności scenicznych i nauce improwizacji.


Prowadząca: mgr Anna Łukasik

Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ  ( Deklaracja PDF)  i wyślij na adres:

a.lukasik@palacmlodziezy.pl