Dział Folkloru i Tradycji

2Dział Folkloru i Tradycji to przede wszystkim praca z ponad 200 osobową grupą dzieci i młodzieży wchodzącymi w skład Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”. Początki zespołu sięgają 1980 r. W swoim repertuarze młodzi artyści wykonują tańce Lachów sądeckich, szczyrzyckich, limanowskich, tańce górali łąckich, tańce rzeszowskie, lubelskie, Górnego Śląska, kujawiaka z oberkiem, poloneza, krakowiaka, mazura oraz tańce ukraińskie. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 4 – 7 lat (grupy rytmiczne) do 20 lat (grupy 1koncertowe) W skład zespołu wchodzą również dzieci i młodzież grające na instrumentach muzycznych takich jak : skrzypce, klarnet, trąbka, kontrabas – tworząc kapelę.
W Dziale Folkloru i Tradycji pracują następujący nauczyciele:

  •  Barbara Sławecka – choreograf i kierownik działu,
  • Marlena Bulanda – choreograf,
  • Małgorzata Grodzka – Kądziołka – choreograf,
  • Joanna Bodziony – akompaniator,
  • Andrzej Filas – nauczyciel gry na trąbce,
  • Krzysztof Repetowski – nauczyciel gry na klarnecie i keyboard,
  • Gabriela Stanny – nauczyciel gry na skrzypcach,
  • Jan Zygmunt – kierownik kapeli Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”.

3

4