Dział Muzyki i Tańca

W Dziale Muzyki i Tańca dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania wokalne,4 instrumentalne i  taneczne.

Oferta działu obejmuje:

  • zajęcia baletowe prowadzone przez Urszulę Baziak, która jest zarówno kierownikiem działu jak i choreografem grupy baletowej „Adagio”
  • taniec współczesny, teatr tańca prowadzone przez Halinę Kuklę
  • nauka  śpiewu  w „Studio Piosenki” jest prowadzona przez Dorotę Szymbarę3
  • naukę gry na gitarze prowadzi Paweł Nieć
  • zajęcia z nauki śpiewu klasycznego i gry na pianinie prowadzi Joanna Albrzykowska Clifford
  • zajęcia z tańca break – dance i hip – hop prowadzi Sławomir Dobosz

Dział oferuje również zajęcia akrobatyczne przy prężnie działającej grupie „Astral”,  które prowadzi Piotr Dobosz.
Przy zespole „Promyczki Dobra” pracują ks. Andrzej Mulka, dyr Milenia Małecka – Rogal, Sylwia Tomaszewska i Agnieszka Basiaga.

1

2