Dział Plastyczny

4

Dział Plastyczny pracuje od samego początku istnienia Pałacu, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, ich rodziców i całego środowiska lokalnego. Łącznie na zajęcia plastyczne uczęszcza około 500 osób. Dział ten niezmiennie proponuje swoim uczestnikom zajęć paletę ciekawych, zróżnicowanych technicznie i tematycznie działań artystycznych. Młodzi ludzie mają możliwość doskonalenia technik rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich czy graficznych, a swoje umiejętności, talent i pasję zaprezentować na arenie regionalnej, ogólnopolskiej a także światowej, biorąc udział w licznych konkursach, wystawach i przeglądach. Udział młodych artystów Pałacu Młodzieży w wymienionych imprezach zawsze jest bardzo liczny i prezentuje z reguły wszystkie dziedziny twórczości, niosąc w Polskę walory i piękno regionalnych tradycji, a w świat patriotyzm, umiłowanie i szacunek do polskich korzeni, dorobku przeszłych pokoleń oraz wartości, wiedzę o kraju i jego piękno.

W ramach Działu Plastycznego działa 37 zróżnicowanych tematycznie kół artystycznych prowadzonych przez 9 nauczycieli.
Większość, bo aż 21 kół ogólnoplastycznych adresowanych jest do dzieci młodszych, gdzie uczestnicy poznają i ćwiczą warsztat z różnych technik plastycznych, takich jak:

 • malowanie: akwarelami, plakatówkami, temperami, kredkami akwarelowymi, pastelami, farbami do jedwabiu, tuszem,3
 • rysowanie – ołówkami, węglem, mazakami i cienkopisami, sepią,
 • lepienie z gliny, modeliny, masy solnej,
 • grafika: linoryt, sucha igła.

Oferta pozostałych, 12 kół plastycznych adresowa jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Są to:

 • nauka kaligrafii,
 • malarstwo olejne,2
 • rysunek z elementami ikonopisarstwa,
 • ceramika dla zaawansowanych,
 • ceramika i techniki różne,
 • pejzaż i portret,
 • spotkania ze sztuką
 • historia sztuki dla maturzystów.

Ponadto czterech nauczycieli plastyki pracuje również z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz trudną w ramach kół:

  • grupa terapeutyczna,
  • rewalidacja przez sztukę, zajęcia na terenie Pałacu Młodzieży,
  • rewalidacja przez sztukę na terenie stowarzyszenia „Nadzieja”,
  • malowanie i zaplatanie – praca z młodzieżą trudną na terenie OHP.

 

1

 

 

 

 

 
Pałac Młodzieży jest organizatorem konkursów plastycznych popularyzujących tradycje regionalne i światowe dziedzictwo kulturowe. Są to:

 • „W rytmie pór roku”, (edycja 2016 roku pod nazwą: „Obrzędowość wiosenna”)
 • „Wędrówki przez epoki”, (edycja 2016 roku pod nazwą: „Kolory Romanizmu”)
 • „Podania i legendy polskie”, „Strych talentów”,
 • „Anioł”,
 • „Pod skrzydłami anioła” – przegląd działań artystycznych,
 • „Ogród piękna, dobra i radości” (edycja 2016 roku pod nazwą: „Kapliczki”).

Od kilku lat prace naszych wychowanków z dużymi sukcesami są prezentowane w odległym i egzotycznym Tajwanie, scenografie nauczycieli plastyków w Paryżu czy Watykanie. Uczestnicy grup plastycznych co roku biorą udział w międzynarodowych konkursach, takich jak: „Moja przygoda w muzeum”, „Mieszkam w Beskidach”, „Piękno Beskidów i Bieszczadów”oraz „Ludzie ludziom zgotowali ten los” przywożąc z nich szereg nagród, wyróżnień i kwalifikacji do wystaw pokonkursowych. Do innych konkursów zaliczyć należy: „Anioły–muśnięcie skrzydeł”, „Szopka bożonarodzeniowa”, „Miniatura bożonarodzeniowa”, „Kartka bożonarodzeniowa”, „Wiosna kulturalna”, „Żyj kolorowo”, „Na hali prawdziwe życie górali”, „Pejzaż sądecki – piękno naszych wsi i miast” orazs konkurs plastyczno-literacko-fotograficzno-multimedialny: „Nowy Sącz- moje miasto, moja miłość”.