Joanna Albrzykowska-Clifford

Pałacu Młodzieży działają grupy wokalne. Jedna z nich, to „RUSAŁKI”. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży początkującej w sztuce śpiewu. Druga, „CARMEN” obejmuje młodzież zaawansowaną. Działa też Muzyczny Teatrzyk „AMOROSO”, który przygotowuje proste spektakle muzyczne.

Zajęcia tych grupach prowadzi mgr Joanna Albrzykowska-Clifford, doświadczona wokalistka, bazując na  własnych doświadczeniach na scenie oraz aktualnych działaniach artystycznych. Stara się przybliżyć uczniom prawidłową wizję sztuki śpiewaczej i muzykowania, a także, niezbędny w pracy wokalisty, warsztat aktorski. Zajęcia prowadzone są z towarzyszeniem pianina, ale wykorzystywane są także nagrania oraz profesjonalne podkłady.

Wychowankowie bardzo lubią pracę z mikrofonem, rekwizytami. Chętnie biorą udział w krótkich nagraniach. Opanowują trudną sztukę autokorekty. Kolejne, niezastąpione umiejętności w pracy wokalisty, to uzupełnianie się wzajemnie i uczenie się jeden od drugiego.

W ramach tego rodzaju kształcenia oraz formy aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, dzieci i młodzież poznają:

  • zasady prawidłowej emisji głosu;
  • techniki wokalne oraz metody dobierania repertuaru własnego;
  • sposoby i ćwiczenia emisyjne i ruchowe, wspomagające pracę aparatem artykulacyjno-oddechowym;
  • podstawowe zasady muzyki;
  • historię muzyki, ogólne wiadomości o ewolucji muzyki, gustach i trendach wokalnych, o słynnych polskich kompozytorach itd.

Wychowankowie często reprezentują Pałac na koncertach, wernisażach i innych wydarzeniach muzycznych. Biorą udział w konkursach, przeglądach. Mają możliwość uczestniczyć w różnych wyjazdach edukacyjnych, obozach, organizowanych przez Pałac Młodzieży, co służy rozwojowi i integracji.


Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ i wyślij na adres:

j.albrzykowska.clifford@palacmlodziezy.pl