Konkursy w ramach obchodów roku Bolesława Barbackiego.

„Portret dziecka – inspirowany twórczością Bolesława Barbackiego”

Konkurs pod nazwą „Portret dziecka – inspirowany twórczością Bolesława Barbackiego” skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie miasta Nowego Sącza. Do udziału zapraszamy:

  • uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII,
  • uczniów szkół średnich,
  • uczniów szkół specjalnych i klas integracyjnych.

Najważniejszym celem organizowanego przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu konkursu jest zainteresowanie młodzieży sztuką Bolesława Barbackiego, przybliżenie charakterystycznych elementów jego twórczości, przyswajanie wiedzy z zakresu historii sztuki w atrakcyjny sposób, a także prezentacja i promocja osiągnięć twórczych oraz wymiana artystycznych doświadczeń.

Tematem konkursu jest portret dziecka, inspirowany portretami autorstwa właśnie Bolesława Barbackiego. Obowiązują tradycyjne techniki malarskie z malarstwem na szkle włącznie, ale także te rysunkowe oraz graficzne. Format przygotowanych prac wynosi maksymalnie 100 x 70 cm.

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu, a także formy zgłaszania prac są dostępne w Regulaminie konkursu. Jednocześnie informujemy, że do zgłaszanej pracy, należy również dołączyć Kartę zgłoszenia (formularz dostępny poniżej).

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Portret dziecka”) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021.

Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl w dniu 20 maja 2021, natomiast otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 25 maja o godz. 13.00. w Galerii  Pałacu Młodzieży.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:

  • Elżbieta Barciszewska-Kozioł, tel. kom. 734 172 810

Konkurs literacki pod tytułem „Mój Barbacki”

Celem konkursu jest przybliżenie postaci  słynnego malarza, zainteresowanie młodzieży twórczością wybitnego artysty oraz rozwijanie zdolności literackich. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, oraz szkół średnich z Nowego Sącza.

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy. Głównym zadaniem uczestników jest napisanie eseju, reportażu lub wiersza o Bolesławie Barbackim. Inspiracji można  szukać w miejscach związanych z artystą w Nowym Sączu, takich jak na przykład: szkoła jego imienia, Muzeum Okręgowe czy Małopolskie Centrum Kultury Sokół, lub Teatr Robotniczy im. Barbackiego.

Praca musi być samodzielna, nie powinna być wcześniej publikowana oraz nagradzana w innych konkursach. Wiersze muszą składać się z 5-10 strof, a jedna strofa z 4 wersów.  W przypadku eseju lub reportażu, praca nie powinna być dłuższa niż 2 strony A4. Prace należy dostarczyć do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu do 7 czerwca. Zwycięzców poznamy dwa tygodnie później, a wręczenie nagród odbędzie się 24 czerwca.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

[REGULAMIN KONKURSU]
[KARTA ZGŁOSZENIA]

Informacji udzielają koordynatorki konkursu:
Lucyna Urbańska –  l.urbanska@palacmlodziezy.pl (tel. 784-534-547)
Agnieszka Basiaga – a.basiaga@palacmlodziezy.pl


Konkurs recytatorski „Poeci Polscy Czasu Bolesława Barbackiego”

Konkurs wpisuje się w obchody roku Bolesława Barbackiego. Jest on skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczestników ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza.

 Najważniejszym zadaniem młodych recytatorów będzie przedstawienie interpretacji utworów dwóch różnych poetów czasu Bolesława Barbackiego (proponowana lista twórców znajduje się w REGULAMINIE). Co istotne, łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na właściwy dobór repertuaru, dopasowany do możliwości, wieku i temperamentu uczestnika, na interpretację, w tym ekspresję i wyrazistość przekazu. Niezwykle ważna będzie również kultura słowa uczestnika oraz ogólny wyraz artystyczny.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie ich nadesłanie na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, do dni 3 czerwca 2021 roku.

Przesłuchania konkursowe zostały zaplanowane na 10 czerwca i odbędą się w sali konferencyjnej Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu (Lwowska 226), natomiast finał wydarzenie odbędzie się 24 czerwca w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki konkursu:

Zapraszamy do udziału!

[REGULAMIN KONKURSU]
[KARTA ZGŁOSZENIA]