Krzysztof Witowski

 

Oferta adresowana do młodzieży szkoły średniej. W programie rozwijanie reporterskich umiejętności przyszłych dziennikarzy oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu językowego.

 


 

Zapraszamy młodzież w wieku 13 – 19 lat do grupy wolontariatu, która będzie wspierać działania organizacyjne „pałacowych” imprez, a jej uczestnicy będą uczyć się między innymi tworzenia planu wydarzeń artystycznych, zarządzania zadaniami i wyznaczonymi celami, a także efektywnej współpracy w zespole.


 

Prowadzący zajęcia: mgr Krzysztof Witowski
Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ i wyślij na adres: kwitowski@palacmlodziezy.pl