Michał Rejduch

Grupa nastawiona przede wszystkim na pracę warsztatową. Podczas zajęć uczniowie poznają jak od podstaw tworzy się informacje prasowe, radiowe i internetowe, poznają zasady nagrywania wywiadów radiowych i montażu dźwięku. Umiejętności te wykorzystają w praktyce tworząc  materiały promujące oraz informujące o działalności innych kół zainteresowań w Pałacu Młodzieży. Chętni będą mogli także zrealizować własne pomysły na materiał. Do pracy będzie wykorzystany dokładnie taki sam sprzęt i programy komputerowe jakimi dysponują profesjonalni dziennikarze radiowi.  Opracowane teksty i dźwięki znajdą się na stronie internetowej Pałacu Młodzieży. Zajęcia Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej skierowane są do uczniów klas szkół średnich.


Na zajęciach uczestnicy poznają zasady tworzenia informacyjnych i promocyjnych materiałów filmowych smartfonem.  To popularne w dzisiejszych czasach dla młodych narzędzie  służy już nie tylko do rozrywki, ale także do pracy dziennikarza.  Podczas zajęć nauczą się jak poprawnie przygotować news telewizyjny, jak nagrać przebitki, zmontować materiał video, a także jak rozmawiać z gośćmi w studiu, czy przygotować wywiad. Uczestnicy będą relacjonować najważniejsze wydarzenia Pałacu Młodzieży, ale też różne wydarzenia kulturalne odbywające się w Nowym Sączu, takie jak wernisaże, spotkania z podróżnikami czy aktorami. Opracowane materiały trafią na stronę internetową Pałacu Młodzieży. Zajęcia Młodzieżowej Telewizji Pałacu skierowane są do uczniów klas szkół średnich.Prowadzący zajęcia: mgr Michał Rejduch

Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ  ( Deklaracja PDF)  i wyślij na adres:

m.rejduch@palacmlodziezy.pl