Paweł Gutowski

Zajęcia adresowane dla dzieci od 8 lat. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z ogólnie pojętą informatyką. Uczestnicy poznają obsługę podstawowych systemów i programów oraz urządzeń komputerowych. W czasie zajęć uczestnicy tworzą  dokumenty, prezentacje, nagrywają muzykę i proste filmy, uczą się wykorzystywać multimedia w codziennej pracy z komputerem. Program obejmuje również zabawy uczące programowania w Scrachu.


Zajęcia adresowane dla dzieci od 10 lat. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z obróbka filmów i animacją. Program obejmuje tworzenie prostych animacji, czołówek do filmów, cięcia łączenia oraz dodawania efektów do filmów, podmiana ścieżki dźwiękowej, prezentacje multimedialne. Uczestnicy pracować będą z kamerą cyfrową oraz innymi urządzeniami filmującymi, a także przy pomocy drona. Oferta zajęć obejmuje animację poprzez programowanie w Scratch-u. Zajęcia bazują na programach: Opentoonz, Pinnacle Studio, Corel i inne.


Zajęcia adresowane dla dzieci od 10 lat. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem stron internetowych z wykorzystaniem HTML oraz WordPress, tworzenie prostych stron z grafiką, filmami i muzyką, galerią zdjęć, umieszczanie stron w Internecie oraz ich administrowanie. Uczestnicy będą pracować w oparciu o dostępne programy edycyjne do tworzenia stron internetowych.

 


Zajęcia adresowane dla dzieci od 10 lat. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z grafiką wektorową oraz rasatrową. Uczestnicy tworzyć będą grafikę użytkową oraz ilustracje w programach graficznych, prezentacje multimedialne, poznają techniki edycyjne zdjęć – projekty oraz fotomontaże. Zajęcia nie pozbawione będą fotozabawy z aparatem fotograficznym – malowanie światłem. Praca w oparciu o programy: Corel, Gimp, Sony Imaging Edge.


Zajęcia adresowane dla dzieci od 10 lat. Tematyka zajęć obejmuje tworzenie projektów oraz przygotowanie do obsługi drukarek 3D i wykonywanie prostych wydruków na drukarce XYZ DaVinci Pro. Dodatkowo program jest poszerzony o przygotowanie grafiki pod ploter laserowy. Praca w oparciu o programy: XYZmaker 3D, Tinkercad, SketchUp Blender, RDWorks, Corel, Gimp.

 

 


Prowadzący zajęcia: mgr inż. Paweł Gutowski
Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ  i wyślij na adres: p.gutowski@palacmlodziezy.pl