Urszula Baziak

Grupa baletowa dla dzieci w wieku: 6-7 lat

Program opiera się na ćwiczeniach usprawniających, koordynacyjnych i rytmicznych oraz improwizacji – czyli nauce korzystania z wyobraźni. Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do starszych grup baletowych, utanecznienie, lepsza pamięć i koordynacja ruchowa, ukształtowanie muzycznej wrażliwości i umiejętność wyrażania emocji poprzez ruch.

 

Korzyści dla uczestnika:
Utanecznienie, lepsza pamięć i koordynacja ruchowa. Ukształtowanie muzycznej wrażliwości i umiejętność wyrażania emocji poprzez ruch. Oswojenie się z prezentowaniem się przed publicznością.


Balet dla dzieci i młodzieży – grupy zaawansowane oraz koncertowe 8-19 lat

Uczestnicy poznają zarówno wybrane ćwiczenia z techniki tańca klasycznego, jak i sprawdzają swe umiejętności w dostosowanych do ich poziomu zaawansowania etiudach choreograficznych. Uczniowie wykonują ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, a także utaneczniające, rozwijające koordynację i zwiększające świadomość ciała.

 

Korzyści z zajęć dla uczestnika:

  • praca nad fizyczną sprawnością ciała poprzez regularny trening ruchowy, oparty na technice tańca klasycznego i technikach wspomagających,
  • rozwijanie zdolności ekspresji ruchowej i obecności scenicznej,
  • przygotowywanie do wytwarzania i odbioru sztuki tanecznej,
  • praca w formie stałej, zespołowej prowadząca do tworzenia etiud i spektakli tanecznych,
  • możliwość tworzenia „produkcji” własnych,
  • pokazy/występy sceniczne.

Prowadząca zajęcia: mgr Urszula Baziak

Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ  ( Deklaracja PDF)  i wyślij na adres:

u.baziak@palacmlodziezy.pl