Violetta Rola

 • Wiek od 14 do 19 roku życia.
 • Formowanie z gliny przystosowanej do toczenia na toczku garncarskim.
 • Kolejne etapy pracy z gliną: projekt, wykonanie, dekorowanie odpowiednimi technikami.
 • Praca grupy opiera się na indywidualnych projektach konsultowanych z nauczycielem.
 • Uczeń przygotowuje bardzo mokrą glinę i obrabia ją na kole garncarskim, retuszuje, czyści oraz zdobi z wykorzystaniem wszystkich technik zdobniczych.

 • Wiek od 14 do 19 roku życia.
 • Grupa zaawansowana, wykonująca prace o dużym stopniu trudności, według wcześniej poznanych umiejętności i technik.
 • Praca grupy opiera się na własnych projektach – konsultowanych z nauczycielem.
 • Uczestnik wykonuje projekt, pracę właściwą z gliny dobierając odpowiednią technikę i formy dekoracji.
 • Uczestnik wykonuje retusz, zdobienie: szkliwienie, angobowanie, stosowanie reliefu wklęsło – wypukłego czy nacieku z masy lejnej.
 • Nauka wzorcowego wykonania odbitek różnorodnych materiałów i faktur na mokrej masie gliny.

 • Wiek od 13 do 19 roku życia.
 • Formowanie prac w glinie o dużym stopniu trudności.
 • Projektowanie i wykonywanie prac przestrzennych i płaskich.
 • Dekorowanie różnorodnymi technikami.
 • Odlewanie prac z form gipsowych: masa lejno – odlewnicza.
 • Obróbka odlewów.
 • Dekorowanie: relief, perforacja.

  • Wiek od 10 do 14 roku życia.
  • Koło ceramiczne dla uczestników zaawansowanych.
  • Formowanie w glinie prac o większym stopniu trudności płaskich i przestrzennych np. na butelce, talerzach, półmiskach, przedmiotach o obłych kształtach.
  • Poznanie technik zdobniczych, takich jak naklejka z gliny, relief wypukły i wklęsły, nacieki z masy lejnej, wycinanie – ażur, szkliwienie, angobowanie.

 • Wiek od 8 do 10 roku życia.
 • Koło ceramiki dla uczestników początkujących.
 • Uczniowie poznają podstawy lepienia w glinie od fazy wyrabiania gliny poprzez ubijanie, wałkowanie do fazy formowania poprzez scalanie kawałków płatków bądź wałków z gliny.
 • Nauka wykonywania łączeń, scalania prac, wygładzania nierówności i  usuwania zanieczyszczeń.
 • Nauka  dekorowania prac (wazony, patery, talerze itp.) według wcześniej wykonanego i zaakceptowanego przez nauczyciela wzoru.

Jesteś zainteresowany, pobierz DEKLARACJĘ  ( Deklaracja PDF)  i wyślij na adres: v.rola@palacmlodziezy.pl