Dorota Szymbara

Wszystkim, którzy kochają śpiewanie, tym którzy szukają w muzyce inspiracji i radości oraz tym, którzy chcą po prostu wzmocnić głos, poprawić dykcję, oddech i samopoczucie, nauczyć się pracy z mikrofonem, ruchu scenicznego proponujemy zajęcia nauki śpiewu w ramach Studia Piosenki prowadzonego przez panią Dorotę Szymbara.

 


Studio Piosenki działa od kilkunastu lat i wykształciło wielu adeptów sztuki wokalnej. Rozpiętość wiekowa uczestników zajęć jest bardzo duża. Najmłodsi mają po 7 lat, najstarsi są już studentami. Młodzi wokaliści przygotowują się do udziału w różnorodnych koncertach, konkursach, festiwalach międzynarodowych, ogólnopolskich, biorą czynny udział w  życiu artystycznym miasta Nowego Sącza

 


Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat.

Warunkiem przyjęcia do Studia Piosenki na rok 2020/2021 jest wypełnienie DEKLARACJI  uczestnika zajęć i przesłania jej, wraz z nagraniem w formacie mp3,  zaśpiewanej przez siebie piosenki na adres : d.szymbara@palacmlodziezy.pl