Pod skrzydłami anioła

Regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Laurka dla anioła”
realizowanego w ramach Przeglądu Działań Artystycznych
„Pod skrzydłami anioła”

Organizator

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Partner konkursu

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Laurka dla Anioła”. Organizator pragnie nawiązać do niebiańskich istot występujących w wielu kulturach i religiach w roli posłańców, których zadaniem jest niesienie dobrej nowiny. Aniołowie zostali stworzeni dla chwały Boga oraz by pomagać ludziom i stać się ich opiekunami i towarzyszami. Anioły w różnych kulturach są przedstawiane jako stworzenia muzykujące, opiekujące bądź czuwające.

W „Laurce dla Anioła” zapraszamy dzieci i młodzież do przedstawienia ich wizji plastycznej postaci anioła, kim on dla nich jest i jaką rolę odgrywa w ich życiu.

Cele konkursu:

 • Doskonalenie umiejętności manualnych, warsztatowych i twórczych.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych.
 • Kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji różnych regionów Polski i Europy.
 • Zaproszenie do udziału w konkursie dzieci i młodzież z Ukrainy i innych zakątków Europy.
 • Promowanie młodych talentów poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania umiejętności manualnych i warsztatowych, wiedzy z zakresu tradycyjnych technik warsztatowych, obrzędów i zwyczajów właściwych dla regionu zamieszkania.

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Do udziału zapraszamy:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dzieci w wieku 7-11 lat,
 • młodzież w wieku 12 -15 lat,
 • młodzież w wieku 16 -19 lat,
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.

Instytucja delegująca (przedszkole, szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do  konkursu maksymalnie 20 prac.

Technika i format:

 • Prace konkursowe powinny być w formacie 10 cm x 10 cm lub 15 cm x 15 cm. Wyjątek stanowią dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, format kartki według uznania opiekuna dziecka).
 • Prace mogą być wykonane w technikach: rysunek, malarstwo, grafika, batik, malowanie na tkaninie, malowanie na foli, malowanie tuszem. UWAGA: Kartki z doklejanymi elementami (np. szyszki, kokardki, cekiny, tasiemki) nie będą brane pod uwagę.
 • Prace nie powinny naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych kartek świątecznych.
 • Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki, numer telefonu.
 • Do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA z podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce:

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przysłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Pod skrzydłami anioła”) w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2023.
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Jurorzy w swojej ocenie wezmą pod uwagę staranność i estetykę wykonania, oryginalność elementów graficznych, kreatywność, ogólne wrażenia estetyczne. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl 11 grudnia 2023.
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Konkursu.
 5. Uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w sobotę 16 grudnia o godzinie 10.00 w siedzibie Firmy WIŚNIOWSKI.

Uwagi końcowe

 1. Prace nadesłane po terminie, wykonane niesamodzielnie lub zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału nie będą wysyłane do laureatów.
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:

mgr sztuki Anna Skierska-Jurczak, tel. 793 791 096
mgr sztuki Wioleta Michałowska, tel. 607 944 473

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA