Ogród Piękna, Dobra i Radości

Regulamin XVIII Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego
„Ogród piękna, dobra i radości”

 Temat edycji 2024: „Wielobarwne owady”

Organizatorzy:

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

 Temat edycji 2024: Wielobarwne owady

Posiadanie ogrodu, przebywanie w nim, uprawianie roślin, wpisuje się w codzienne życie człowieka jako miejsce pracy i odpoczynku. To tutaj, otoczeni pięknem  i spokojem natury czujemy się szczęśliwi i zrelaksowani. Kolory i zapachy, które tworzy przyroda poprzez drzewa, kwiaty, trawy, zioła pobudzają nasze zmysły i dostarczają nam sił witalnych. Trudno wyobrazić sobie ogród bez kwiatów. To one  nadają mu wyrazistości, sprawiają, że żyje, jest pachnący i kolorowy. .Są one również ważne dla ekosystemu ogrodu, ponieważ przyciągają do niego różne gatunki owadów, które zapylają rośliny i pomagają w ich rozmnażaniu.

W tegorocznej edycji Przeglądu chcemy zwrócić uwagę na świat owadów żyjących w ogrodach.
Są one niewątpliwie pożyteczne, piękne i fascynujące. Należą do nich ważki, pszczoły, trzmiele, biedronki, pająki, osy, motyle, koniki polne i inne.

 Cele Przeglądu

 1. Uwrażliwienie na piękno natury.
 2. Zwrócenie uwagi na znaczenie owadów w ekosystemie.
 3. Analiza i poznanie budowy anatomicznej owadów, szukanie środków wyrazu plastycznego odpowiednich dla zilustrowania tematu.
 4. Utrwalenie wyjątkowego charakteru i różnic owadów, szukanie odpowiedniej proporcji i skali.
 5. Budowanie różnych układów kompozycyjnych lub tworzenie samodzielnych elementów artystycznych.
 6. Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych młodych ludzi.
 7. Promowanie młodych twórców poprzez stworzenie im warunków do prezentacji swoich osiągnięć.
 8. Zapewnienie warunków sprzyjających wymianie doświadczeń, metod pracy twórczej nauczycieli z dziećmi i młodzieżą.

Warunki uczestnictwa

 1. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18
 2. Instytucją delegującą może być przedszkole, szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego. Prace nadsyłać mogą również osoby indywidualne. Można dostarczyć dowolną ilość prac.

Technika i format

 1. Do Przeglądu można zgłosić prace wykonane w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, grafika, rysunek, witraż, ceramika, tkanina,  makramy, szydełkowanie, haftowanie, biżuteria unikatowa, bibułkarstwo, papieroplastyka.
 2. Forma pracy: płaska lub przestrzenna.
 3. Format pracy płaskiej (techniki rysunkowe i malarskie) maksymalnie: format B 2(50 x 70 cm).
 4. Format pracy przestrzennej – maksymalnie: 50 x 50 cm.
 5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, nazwa i adres placówki, numer telefonu.
 6. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się w  KARCIE ZGŁOSZENIA.

Termin i miejsce

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Wielobarwne owady”) w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2024.
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl najpóźniej 16 kwietnia.
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Przeglądu.
 5. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Ziemi, 22 kwietnia (poniedziałek) 2024 w Galerii Pałacu Młodzieży.

Uwagi końcowe

 1. Prace nadesłane po terminie, jak również wykonane niesamodzielnie lub zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody oraz dyplomy nieodebrane podczas finału mogą być wysyłane do laureatów wyłącznie po uprzednim kontakcie z koordynatorem i na koszt własny odbiorcy.
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy powstałe w trakcie transportu.
 6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki Przeglądu:

 • mgr Anna Skierska-Jurczak
 • mgr Wioleta Michałowska

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
COLOURFUL BUGS, RULES 24
COLOURFUL BUGS,  ENTRY FORM 24