Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców powołany na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2021 r.

Zarząd Rady Rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Nazimek

Z-ca Przewodniczącej: Ewa Wróbel

Sekretarz: Małgorzata Sokulska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca KR: Bożena Smaga-Kroczek

Członek KR: Zofia Gizicka-Halaś

Członek KR: Ewelina Marszałek 

Członkowie Rady Rodziców

Członek RR: Elżbieta Kulig

Członek RR: Krystyna Madzia

Wysokość składki na Radę Rodziców Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

  • 30 zł miesięcznie za każde zajęcia, na które uczęszcza dziecko,

  • 15 zł na kolejne dziecko jeśli rodzeństwo uczęszcza na te same zajęcia.

  • Wycofujemy się ze zwolnienia z opłat rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Wpłaty można dokonać co miesiąc, raz na pół roku lub z góry za cały rok u Instruktora prowadzącego zajęcia lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Nr rachunku 65 8805 0009 0033 6385 2000 0010

Tytułem: „Nazwa koła, imię i nazwisko Instruktora, imię i nazwisko dziecka lub dzieci”

Uzyskane fundusze przeznaczone są w całości m.in. na:

  • zakup pomocy dydaktycznych

  • dofinansowanie wycieczek warsztatów tematycznych dla dzieci

  • dofinansowanie imprez kulturalnych

  • fundowanie nagród w konkursach organizowanych przez Pałac Młodzieży