Pierścień św. Kingi

Regulamin sądeckich eliminacji

XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji  Religijnej „Pierścień św. Kingi”

 

Organizatorzy

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”

Warunki uczestnictwa

 1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 2. 2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w trzech kategoriach wiekowych:
  • klasy I – III
  • klasy IV – VI
  • klasy VII-VIII
 3. Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii.
 4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
 5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II i III miejsca.
 6. Termin zgłaszania się do eliminacji rejonowych oraz szczegółowe informacje dotyczące ich przebiegu podadzą uczestniczące w organizacji konkursu instytucje oświatowe i kulturalne.
 7. Eliminacje rejonowe organizowane przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu odbędą się 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres konkursy@palacmlodziezy.pl KARTY ZGŁOSZENIA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2023 r.
 9. Przesłuchania finałowe odbędą się w Kopalni Soli Bochnia we wtorek 12 grudnia 2023 r. W tym dniu, uczestnicy konkursu spotkają się w recepcji Kopalni Soli Bochnia przy ul. Campi 15, godz. 9.00 – 10.00.

Kryteria oceny

Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).

Informacje dla finalistów

Koszt pobytu w Kopalni Soli Bochnia:
70 zł – dziecko
80 zł – osoba dorosła (opiekun).

UWAGA: Nie ma możliwości  płacenie kartą.

Pozostałe uwagi

Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” cz. 1 i cz. 2 – dostępna w księgarniach lub u Organizatora, tel. 184434400, www.sklep.promyczek.pl. W publikacjach znajduje się ponad 300 utworów, które wyszły spod pióra około 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:

Anna Łukasik, tel. 502218884.

Regulamin
Karta zgłoszenia