Konkurs dziennikarski

Konkurs dziennikarski

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu nowosądeckiego, którzy piszą do szkolnych gazetek, działają w radiowęzłach, robią zdjęcia na szkolne media społecznościowe, lub nagrywają podcasty, a także do pasjonatów dziennikarstwa. Uczestnicy mają za zadanie przygotować pracę na wymyślony przez siebie temat.

Konkurs ma promować różne formy przekazu informacji i źródła, w których można je znaleźć. Udział mogą wziąć w nim uczniowie szkół średnich, którzy mieszkają na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Ich zadanie jest wymyślenie tematu pracy, a potem przygotowanie jej. Do wyboru są trzy formy:

  • pisemna – opowiadanie, tekst, reportaż (max 1000 słów w pliku Word, LibreOffice, czcionka 12 Times New Roman),
  • audio – wywiad, reportaż, podcast (nagranie max 15 minut w formie mp3),
  • fotografia – przedstawienie na zdjęciach wybranego wydarzenia z krótkim opisem w pliku Word, LibreOffice (max 5 fotografii w formacie jpg.).

Tematyka pracy jest dowolna. Może dotyczyć zainteresowań uczestników, ciekawych wydarzeń w mieście, powiecie, grupie społecznej, w której działają lub w szkole. Prace nie mogą obrażać uczuć religijnych, przekraczać obowiązujących norm etycznych i społecznych. Powinny one przedstawiać własny pogląd na wybrany temat, zawierać cytowane wypowiedzi ekspertów z danej dziedziny (np. specjaliści, nauczyciele, przedstawiciele zarządów osiedli, fundacji). Prace w formie audio mogą być przygotowane przez maksymalnie dwie osoby. Natomiast zdjęcia i teksty – indywidualnie.

Jurorzy będą oceniać treść pracy, przedstawienie tematu, dociekliwość dziennikarską, dobór i wypowiedzi ekspertów oraz jakość pracy. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA, która zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pracę z KARTĄ ZGŁOSZENIA należy doręczyć osobiście do Pałacu Młodzieży, Rynek 14 w Nowym Sączu lub przesłać poprzez stronę www.wetransfer.com na adres mailowy: konkursy@palacmlodziezy.pl do dnia 23 lutego 2024 roku. Prace przesłane po tym terminie nie będą oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 marca 2024 roku o godzinie 15.00 w Galerii im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży.

REGULAMIN