Plan zajęć

DZIAŁ PROMOCJI I KULTURY  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 marca 2024

DZIAŁ PLASTYKI  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 marca 2024

DZIAŁ MUZYKI I TAŃCA  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 marca 2024

DZIAŁ FOLKLORU I TRADYCJI  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 marca 2024

GALERIA podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 marca 2024