Plan zajęć

DZIAŁ PROMOCJI I KULTURY  podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 3 marca 2023

DZIAŁ MUZYKI I TAŃCA – podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 13 lutego 2023

DZIAŁ PLASTYCZNY – podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 13 lutego 2023

DZIAŁ FOLKLORU i TRADYCJI – podział godzin na rok szkolny 2022/23, ważny od 13 lutego 2023