Plan zajęć

DZIAŁ PROMOCJI I KULTURY  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 grudnia 2023

DZIAŁ PLASTYKI  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 listopada 2023

DZIAŁ MUZYKI I TAŃCA  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 września 2023

DZIAŁ FOLKLORU I TRADYCJI  podział godzin na rok szkolny 2023/24, ważny od 1 listopada 2023