Wędrówki przez epoki

REGULAMIN
VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wędrówki przez epoki. Barokowe ekspresje”

ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

CELE KONKURSU:

 1. Edukowanie i zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką i kulturą epok minionych: malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, ubiorem czy meblarstwem.
 2. Propagowanie wiedzy z zakresu historii sztuki w atrakcyjny sposób.
 3. Konfrontacja osiągnięć twórczych uczestników, wymiana doświadczeń artystycznych.
 4. Podniesienie rangi sztuki i kultury w świadomości młodego człowieka – odbiorcy sztuki.
 5. Budowanie wzajemnych społecznych relacji: nauczyciel-uczeń, rówieśnik, artysta malarz itp.

TEMATYKA EDYCJI 2024: „BAROKOWE EKSPRESJE”

Sztuka barokowa: malarstwo, rzeźba, architektura, meblarstwo, ubiór a także ornament barokowy – stanowi inspirację w tegorocznej edycji „Wędrówek przez epoki”. Barok jest zadziwiający, zaskakujący, dynamiczny i nieregularny – jak perła („barocco” – z port. perła o nieregularnym kształcie) od której epoka wzięła nazwę. Zachęcamy aby w swoich pracach konkursowych bawić się światłem, obserwować ile widać w świetle świecy czy kaganka. Bawcie się „manierą tenebrosa”  niczym Rembrantd, Rubens czy de Zurbaran.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest tylko do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego: MDK, MOK, GOK oraz uczestników zgłoszonych  indywidualnie w wieku od 8 do 20 lat.
 2. Technika dowolna z wyłączeniem materiałów sypkich.
 3. Format prac: płaskie max 50 x 70 cm, przestrzenne do wysokości 100 cm.
 4. Prace wykonane tylko indywidualnie, nie zgłaszane wcześniej na inne konkursy ani nie prezentowane na wystawach.
 5. Prace należy starannie opisać: imię i nazwisko, WIEK autora, tytuł pracy, adres mailowy, numer telefonu placówki zgłaszającej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, numer telefonu.
 6. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczoną w KARCIE ZGŁOSZENIA.

TERMINY:

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem  „Wędrówki przez epoki” w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2024
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 14 lutego 2024.
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału konkursu.
 5. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 28 lutego 2024 w Galerii im. Stanisława Szafrana, na który Organizator serdecznie zaprasza laureatów oraz wszystkich uczestników konkursu.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane lub zrolowane nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 3. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas finału konkursu zostaną przekazane przez Organizatora na kolejną edycję konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 5. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:
mgr Renata Kubiesza tel. 602 623 725

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA