Wędrówki przez epoki

REGULAMIN

 VII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wędrówki przez epoki. Mistrzowie odrodzenia”

 

ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

CELE KONKURSU:

 1. Edukowanie i zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką i kulturą epok minionych: malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, ubiorem oraz meblarstwem.
 2. Propagowanie wiedzy z zakresu historii sztuki w atrakcyjny sposób.
 3. Konfrontacja osiągnięć twórczych uczestników, wymiana doświadczeń artystycznych.
 4. Podniesienie rangi sztuki i kultury w świadomości młodego człowieka – odbiorcy sztuki.
 5. Budowanie wzajemnych społecznych relacji: nauczyciel-uczeń, rówieśnik, artysta malarz.

TEMATYKA KONKURSU: Mistrzowie odrodzenia

Najwybitniejsi artyści końca XV i wieku XVI: Rafael Santi, Michał Anioł Buonarrotti,  Leonardo da Vinci, Tycjan, Albreht Durer to prawdziwi twórcy renesansu. Teoretycy, badacze natury, obserwatorzy, myśliciele, a także idealiści i miłośnicy tego co piękne w naturze i w człowieku. Zapoznajcie się z ich pięknymi dziełami, zainspirujcie się tym doskonałym pięknem i twórzcie swoje prace.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego: MDK, MOK, GOK, oraz uczestników indywidualnych w wieku 8 – 20 lat.
 2. Technika dowolna z wyłączeniem materiałów sypkich.
 3. Format prac: płaskie max 100 x70 cm, przestrzenne do wysokości 120 cm.
 4. Prace wykonane tylko indywidualnie, nigdzie wcześniej nie prezentowane.
 5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko, WIEK autora, tytuł pracy, numer telefonu placówki zgłaszającej, imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy, numer telefonu.

TERMINY:

 1. Prace należy dostarczyć do 15 lutego 2023 roku na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Wędrówki przez epoki”.
 2. Jury dokona oceny prac w dniu 17 lutego 2023 roku. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży pl do 20 lutego 2023 r.
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału konkursu.
 5. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 24 lutego 2023 w Galerii im. Stanisława Szafrana, na który Organizator serdecznie zaprasza laureatów oraz wszystkich uczestników konkursu.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. W razie zmian w terminach konkursu, Organizator poinformuje na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
 2. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane lub zrolowane nie będą brane pod uwagę.
 3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 4. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas finału konkursu przechodzą na kolejną edycję konkursu.
 5. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki:

 • mgr Renata Kubiesza, tel. 602 623 725
 • mgr Violetta Rola, tel. 509 666 463

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA