Pracownicy

Dyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Milenia Małecka-Rogal – m.malecka.rogal@palacmlodziezy.pl

Wicedyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Urszula Baziak – wicedyrektor, nauczyciel baletu – u.baziak@palacmlodziezy.pl

DZIAŁ FOLKLORU I TRADYCJI

mgr Barbara Sławecka – kierownik działu i Regionalnego Zespołu „Sądeczoki”– b.slawecka@palacmlodziezy.pl
mgr Marlena Bulanda – nauczyciel tańca – m.bulanda@palacmlodziezy.pl
mgr Joanna Chowaniec – nauczyciel muzyki – j.chowaniecz@palacmlodziezy.pl
mgr Agnieszka Gawlik – nauczyciel muzyki, gry na skrzypcach – a.gawlik@palacmlodziezy.pl
mgr Małgorzata Grodzka-Kądziołka – nauczyciel tańca – m.grodzkakadziolka@palacmlodziezy.pl
mgr Artur Tokarczyk – nauczyciel muzyki, gry na trąbce – a.tokarczyk@palacmlodziezy.pl
mgr Krzysztof Repetowski – nauczyciel muzyki, gry na klarnecie, kapela zespołu „Sądeczoki” – k.repetowski@palacmlodziezy.pl
mgr Gabriela Stanny – nauczyciel muzyki, gry na skrzypcach – g.stanny@palacmlodziezy.pl

DZIAŁ MUZYKI I TAŃCA

mgr Agata Rolka –  kierownik działu, nauczyciel plastyki, grafiki – a.rolka@palacmlodziezy.pl
mgr Urszula Baziak – wicedyrektor, nauczyciel baletu – u.baziak@palacmlodziezy.pl
mgr Milenia Małecka – Rogal – dyrektor Pałacu, nauczyciel tańca, choreograf– m.malecka.rogal@palacmlodziezy.pl
mgr Joanna Albrzykowska – Clifford – nauczyciel wokalu, teatru muzycznego – j.albrzykowska.clifford@palacmlodziezy.pl
mgr Piotr Dobosz – nauczyciel sztuk walki – p.dobosz@palacmlodziezy.pl
mgr Sławomir Dobosz – nauczyciel breakdance – s.dobosz@palacmlodziezy.pl
mgr Dorota Gwiżdż – nauczyciel tańca, Zespół „Pompon Team” – d.gwizdz@palacmlodziezy.pl
ks. Andrzej Mulka – nauczyciel muzyki, zespół wokalno – taneczny „Promyczki Dobra” – a.mulka@palacmlodziezy.pl
mgr Paweł Nieć – nauczyciel muzyki, gry na gitarze – p.niec@palacmlodziezy.pl
mgr Dorota Szymbara – nauczyciel muzyki, wokalu – d.symbara@palacmlodziezy.pl
mgr Sylwia Tomaszewska – Siedlarz – nauczyciel muzyki, zespół „Promyczki Dobra” – s.tomaszewska.siedlarz@palacmlodziezy.pl
mgr Agata Mróz – nauczyciel tańca nowoczesnego i towarzyskiego – a.mroz@palacmlodziezy.pl 

DZIAŁ PLASTYCZNY

mgr Renata Kubiesza – kierownik działu, nauczyciel plastyki – r.kubiesza@palacmlodziezy.pl
mgr Antoni Reszkiewicz – nauczyciel plastyki, malarstwa olejnego – a.reszkiewicz@palacmlodziezy.pl
mgr Elżbieta Barciszewska – Kozioł – nauczyciel plastyki, rękodzieła ceramicznego – e.barciszewska.koziol@palacmlodziezy.pl
mgr Olga Głuc – nauczyciel plastyki, ceramiki – o.gluc@palacmlodziezy.pl
mgr Violetta Rola – nauczyciel plastyki, ceramiki – v.rola@palacmlodziezy.pl
mgr Agata Rolka –  nauczyciel plastyki, grafiki – a.rolka@palacmlodziezy.pl
mgr Anna Skierska – Jurczak – nauczyciel plastyki, tkaniny i wzornictwa artystycznego – a.skierska.jurczak@palacmlodziezy.pl
mgr Małgorzata Gromala – kierownik galerii, nauczyciel plastyki – m.gromala@palacmlodziezy.pl
mgr Anna Rejowska – Gumulak – nauczyciel plastyki – a.rejowska.gumulak@palacmlodziezy.pl
mgr Wioleta Michałowska – nauczyciel plastyki – w.michalowska@palacmlodziezy.pl
mgr Daniel Lachor – nauczyciel plastyki – d.lachor@palacmlodziezy.pl
mgr Tomasz Ruchała – nauczyciel plastyki – t.ruchala@palacmlodziezy.pl

DZIAŁ PROMOCJI I KULTURY

mgr Lucyna Urbańska – kierownik działu, nauczyciel kultury i języka angielskiego – l.urbanska@palacmlodziezy.pl
mgr Agnieszka Basiaga – nauczyciel muzyki, teatru i kultury żywego słowa – a.basiaga@palacmlodziezy.pl
mgr inż. Paweł Gutowski – nauczyciel informatyki – p.gutowski@palacmlodziezy.pl
mgr Anna Łukasik – nauczyciel kultury żywego słowa, teatru historycznego – a.lukasik@palacmlodziezy.pl
mgr Michał Rejduch – nauczyciel dziennikarstwa radiowego i prasowego – m.rejduch@palacmlodziezy.pl
lic. Piotr Widła – instruktor szachowy – p.widla@palacmlodziezy.pl
mgr Krzysztof Stachura – nauczyciel grupy multimedialnej – k.stachura@palacmlodziezy.pl
mgr Łukasz Workiewicz – nauczyciel modelarstwa kartonowego – l.workiewicz@palacmlodziezy.pl
mgr Paweł Spicha – nauczyciel matematyki prowadzący klub Młodego Pitagorasa – p.spicha@palaclodziezy.pl

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Dorota Zychowicz – główna księgowa – ksiegowa@palacmlodziezy.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Halina Cempa – samodzielny referent administracyjny
mgr Renata Zielińska – samodzielny referent administracyjny
mgr Natalia Saferna – referent do spraw imprez – kultura@palacmlodziezy.pl
mgr Tomasz Ruchała – referent do spraw imprez – t.ruchala@palacmlodziezy.pl
mgr Katarzyna Szarata – samodzielny referent administracyjny

PRACOWNICY OBSŁUGI

Halina Olesiak
Ewa Pasiut
Rafał Mróz

Ewa Łęczycka
Dorota Bieniek
Jadwiga Głód

Łukasz Owsianka