Pracownicy

Dyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Milenia Małecka-Rogal

Wicedyrektor Pałacu Młodzieży
mgr Antoni Reszkiewicz

DZIAŁ FOLKLORU I TRADYCJI

mgr Barbara Sławecka – kierownik działu i Regionalnego Zespołu „Sądeczoki”
mgr Marlena Bulanda – nauczyciel tańca
mgr Joanna Chowaniec – nauczyciel muzyki
mgr Agnieszka Gawlik – nauczyciel muzyki, gry na skrzypcach
mgr Małgorzata Grodzka-Kądziołka – nauczyciel tańca
mgr Artur Tokarczyk – nauczyciel muzyki, gry na trąbce
mgr Krzysztof Repetowski – nauczyciel muzyki, gry na klarnecie, kapela zespołu „Sądeczoki”
mgr Gabriela Stanny – nauczyciel muzyki, gry na skrzypcach

DZIAŁ MUZYKI I TAŃCA

mgr Urszula Baziak – kierownik działu, nauczyciel baletu
mgr Milenia Małecka – Rogal – dyrektor Pałacu, nauczyciel tańca, choreograf
mgr Joanna Albrzykowska – Clifford – nauczyciel wokalu, teatru muzycznego
mgr Piotr Dobosz – nauczyciel sztuk walki
mgr Sławomir Dobosz – nauczyciel breakdance
mgr Dorota Gwiżdż – nauczyciel tańca,
ks. Andrzej Mulka – nauczyciel muzyki, zespół wokalno – taneczny „Promyczki Dobra”
mgr Paweł Nieć – nauczyciel muzyki, gry na gitarze
mgr Dorota Szymbara – nauczyciel muzyki, wokalu
mgr Sylwia Tomaszewska – Siedlarz – nauczyciel muzyki, zespół „Promyczki Dobra”
mgr Justyna Dobosz – nauczyciel tańca

DZIAŁ PLASTYCZNY

mgr Renata Kubiesza – kierownik działu, nauczyciel plastyki
mgr Antoni Reszkiewicz – wicedyrektor, nauczyciel plastyki, malarstwa olejnego
mgr Elżbieta Barciszewska – Kozioł – nauczyciel plastyki, rękodzieła ceramicznego
mgr Olga Głuc – nauczyciel plastyki, ceramiki
mgr Violetta Rola – nauczyciel plastyki, ceramiki
mgr Agata Rolka –  nauczyciel plastyki, grafiki
mgr Anna Skierska – Jurczak – nauczyciel plastyki, tkaniny i wzornictwa artystycznego
mgr Małgorzata Gromala – kierownik galerii, nauczyciel plastyki
mgr Anna Rejowska – Gumulak – nauczyciel plastyki
mgr Wioleta Michałowska – nauczyciel plastyki
mgr Daniel Lachor – nauczyciel plastyki
mgr Tomasz Ruchała – nauczyciel plastyki

DZIAŁ PROMOCJI I KULTURY

mgr Lucyna Urbańska – kierownik działu, nauczyciel kultury i języka angielskiego
mgr Agnieszka Basiaga – nauczyciel muzyki, teatru i kultury żywego słowa
mgr inż. Paweł Gutowski – nauczyciel informatyki
mgr Anna Łukasik – nauczyciel kultury żywego słowa, teatru historycznego
mgr Michał Rejduch – nauczyciel dziennikarstwa radiowego i prasowego
lic. Piotr Widła – instruktor szachowy
mgr Krzysztof Stachura – nauczyciel grupy multimedialnej
mgr Łukasz Workiewicz – nauczyciel modelarstwa kartonowego

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Dorota Zychowicz – główna księgowa

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Halina Cempa – samodzielny referent administracyjny
mgr Renata Zielińska – samodzielny referent administracyjny
mgr Natalia Saferna – referent do spraw imprez
mgr Tomasz Ruchała – referent do spraw imprez
mgr Katarzyna Szarata – referent administracyjny

PRACOWNICY OBSŁUGI

Halina Olesiak
Ewa Pasiut
Rafał Mróz
Ewa Łęczycka
Dorota Bieniek
Jadwiga Głód