Kalendarium 2004/2005

KALENDARIUM ROK SZKOLNY 2004/2005

Wrzesień

Wystawa prac plastycznych Michał Załuski i Renata Kostecka

Październik

Wystawa prac plastycznych absolwentów i uczniów Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu

Listopad

Wystawa malarstwa i rysunku uczestników zajęć plastycznych Pracowni Sztuki i Rzemiosła MDK Nowy Sącz

Grudzień

„…Anioł…”– pokonkursowa wystawa twórczości plastycznej dzieci i młodzieży MDK Nowy Sącz

Styczeń

Wystawa „Pijarska 17” Nina Płonka, Ryszard Pietrzkiewicz, Jacek Szawdyn, Bernard Wójcik, Albert Krzak Załuski, Michał Załuski.

Luty

Wystawa prac plastycznych młodzieży ZSZ Specjalnych nr 4

Marzec

Debiuty 2005 – Gdzie jest człowiek, tam jest sztuka” klasy plastyczne VI L.O. Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu

Kwiecień

Wystawa fotografii „Góry moją pasja”

Wystawa prac plastycznych dzieci

Janusz Wańczyk

Przedszkole „Wesołe Skrzaty”

Maj

Wystawa „Niewidzialni uczniowie” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu.

Czerwiec

XXVII Wojewódzka Pokonkursowa Wystawa Twórczości Plast. Dzieci i Młodzieży Placówek Wychowania Pozaszkolnego Młodzieżowy Dom Kultury, Nowy Sącz

Lipiec

Wystawa prac plastycznych dzieci Zespołu Szkół w Paszynie

Sierpień

Wystawa Dorobku Działu Plastycznego” Młodzieżowy Dom Kultury, Nowy Sącz