Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

REGULAMIN
X Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły
“Do Ciebie wołam człowieku, Ciebie szukam”

Organizatorzy:
Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele

 • upamiętnienie rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża,
 • propagowanie pięknej poezji,
 • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
 • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
 • promocja uczniów zdolnych,
 • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich dokonań.

Termin i miejsce
Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 28 lutego 2022 o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14.

Warunki uczestnictwa

 Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich na terenie powiatu nowosądeckiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie do recytacji wiersza (lub jego fragmentu) autorstwa Karola Wojtyły.

Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 4 uczniów.

Zgłoszenie udziału należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 21 lutego 2022 na karcie zgłoszenia dostępnej na w informacji o konkursie na adres:

 Pałac Młodzieży
Rynek 14
33-300 Nowy Sącz

 lub na adres email: a.lukasik@palacmlodziezy.pl

Komisję oceniającą powołuje Organizator konkursu.

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez jury według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstów,
 • interpretacja utworu (tempo, intonacja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny).

Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe

Decyzja komisji oceniającej jest niepodważalna.

Uwagi końcowe

Regulamin konkursukarta zgłoszenia dostępne są na stronie www.palacmlodziezy.pl

Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.

Uczestnik wyraża pisemnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie (zgoda znajduje się na karcie zgłoszenia)

[REGULAMIN KONKURSU]
[KARTA ZGŁOSZENIA]

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynatorka:
mgr Anna Łukasik -a.lukasik@palacmlodziezy.pl, tel. kom. 502 218 884

 Serdecznie zapraszamy!