Mayflower 2023

Are you ready for country music?

The International Country Music Contest “Mayflower”, organized by Youth Palace in Nowy Sącz, is a celebration of American country music and culture. The Festival was first held in 2003 with the aim of showcasing the most talented children and young people aged 10-20 from the south of Poland.

This year’s edition will take place from February (competition auditions) to March 2024  (gala concert). The competition auditions for foreign entrants take place entirely over the Internet. The gala concert will be held on 5 March 2024  in Nowy Sącz.

The contestants are to prepare one American country song in English, send their video recordings together with the Application Form by February 10, 2024 to the address given in the rules of the Festival. The Jury will select the winners. The judging committee includes professional musicians, vocal and English teachers.  Songs will be judged on melody, composition, originality and language (English).

The most popular country artists are Dolly Parton, Johnny Cash, Shania Twain, Carry Underwood, Kenny Rogers, Keith Urban, Taylor Swift,  Faith Hill and many others who have  combined country music with other styles and genres. Some of them are honky tonk, western swing, country rock and country pop.


IX INTERNATIONAL COUNTRY MUSIC CONTEST
“MAYFLOWER”

 ORGANIZERS:
Mr Ludomir Handzel Mayor of Nowy Sącz
Youth Palace in Nowy Sącz, Poland
 COMPETITION RULES

 1. The competition auditions for foreign entrants take place entirely over the Internet.
 2. The song contest is open to amateur soloists and to duos and vocal groups (between 3 and 5 members) at the age 10 – 20.
 3. A school or a youth centre is allowed to submit five entrants of each category and two vocal groups or duos after a careful selection.
 4. Participants compete in categories based on the age:

 I category – born between 2011-2014
II category – born between 2008- 2010
III category – born between 2004-2007

 1. Each participant /vocal group must perform one American country song in English. They can sing to background music or to the accompaniment of any musical instrument.
 2. It is important that the video recording (audio not acceptable) is good enough to see and hear the participants clearly.
 3. Participants should send their video recordings and fill in the Application Form by February 10, 2024. Mail entries to l.urbanska@palacmlodziezy.pl.
 4. Participants will need to submit a direct link to a video of their act performing the song live, on YouTube. It must be a private link
 5. The Jury will select the winners. The judging committee consists of high-profile music professionals. Songs are judged equally on melody, composition, originality and language (English).
 6. Results will be announced on the Youth Palace website – palacmlodziezy.pl – by February 23, 2024.
 7. The gala concert will be held on 5 March 2024 in Youth Palace, Rynek 14, Nowy Sącz.
 8. Participants will cover the cost of stay and travel if they choose to attend the gala concert.
 9. The first, second and third place winners from foreign countries will have their recorded performance broadcast during the gala concert. The concert will be livestreamed.
 10. Entry constitutes permission to use entrant’s name, likeness and voice for future advertising and publicity purposes without any compensation.
 11. Participants agree that should their songs be selected as a winner, the Organizer will have the right to include the songs on a compilation CD to be used for promotional purposes only. The CD will not be for sale.
 12. By entering the competition, participants and their parents or legal guardians agree to accept and be bound by the decisions of the Organizer and their judges which are final and binding in all matters.

 PRIZES

 1. Prizes will be awarded based solely on the submitted recordings.
 2. All contestants will be awarded with diplomas. The winners will receive recognition via local media, awards and certificates signed by the Jury, Mayor of Nowy Sącz, Director of Youth Palace.
 3. State and public institutions, enterprises and individuals, in agreement with the organizers may award special prizes.

Please send all questions regarding the competition to its coordinator, Lucyna Urbańska at: l.urbanska@palacmlodziezy.pl or pmlucyna@gmail.com, tel. + 48 (18) 784-534-547

MAYFLOWER RULES 2023
APPLICATION FORM MAYFLOWER 2023


REGULAMIN
IX MIĘDZYNARODOWEGO MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU PIOSENKI COUNTRY „MAYFLOWER– 2023

 Organizatorzy

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele Festiwalu

 1. Promowanie zdolnych i wybitnych młodych ludzi poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć wokalnych, muzycznych i językowych.
 2. Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 3. Pogłębianie wiedzy na temat kultury amerykańskiej.
 4. Rozwijanie poczucia ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.

Warunki uczestnictwa 

 1. Festiwal adresowany jest do solistów i amatorskich zespołów w wieku 10-20 lat, którzy nie są związani z żadną wytwórnią płytową i nie wydali jeszcze płyty.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy:
  • solistów- dzieci w wieku 10 -13 lat,
  • solistów – młodzież w wieku 14 -16 lat,
  • solistów- młodzież w wieku 17 -20 lat,
  • duety i zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne (3 – 5 uczestników w wieku 10 – 20 lat).
 3. Instytucja delegująca (szkoła, placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do konkursu maksymalnie pięciu uczestników z każdej kategorii wiekowej i dwa duety/zespoły.
 4. Każdy z uczestników (solista lub zespół) przygotowuje jeden utwór muzyczny w języku angielskim. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut.
 5. Piosenka może być wykonana z akompaniamentem lub do podkładu muzycznego na nośniku pendrive, na którym powinien znajdować się tylko podkład do piosenki
 6. Polska instytucja lub placówka zgłaszająca uczestnika przesyła do Organizatora wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2024, lub skany dokumentów w formacie JPG, PDF na adres l.urbanska@palacmlodziezy.pl.
 7. Organizator przyjmuje również indywidualne zgłoszenia.
 8. Zdobywca nagrody Grand Prix w poprzedniej, ósmej edycji festiwalu nie może zgłosić swojego udziału.
 9. Przesłuchania konkursowe odbędą się w czwartek 22 lutego o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
 10. Lista osób zakwalifikowanych do Koncertu Laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl najpóźniej 19 lutego 2024.
 11. Koncert Laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się we wtorek 5 marca 2024 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14.

Ocena jury

 1. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora może przyznać 3 miejsca w każdej kategorii oraz Grand Prix Festiwalu. Przyznanie premiowanych miejsc oraz ich ilość będzie zależne od poziomu prezentowanych utworów oraz od decyzji jury.
 2. Jurorzy w swojej ocenie biorą pod uwagę dobór repertuaru, wykonanie i indywidualność uczestników, język angielski oraz ogólny wyraz artystyczny (strój, choreografia, instrumentarium).
 3. Werdykt jurorów jest ostateczny.

Nagrody

 •  Laureaci festiwalu – zdobywcy I, II i III nagrody oraz Grand Prix otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Radę Rodziców Pałacu Młodzieży, Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem” oraz osoby prywatne.
 • Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy, a ich osiągnięcia będą zaprezentowane na stronach internetowych i społecznościowych organizatorów oraz w lokalnych mediach.

Postanowienia końcowe 

 1. Uczestnicy festiwalu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).
 3. Ze względu na dydaktyczno-rekreacyjny charakter imprezy, nie jest konieczne uiszczanie tantiem za publiczne wykonywanie utworów zagranicznych wykonawców.
 4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udziela koordynator festiwalu:
Lucyna Urbańska
tel. + 48 784-534-547
l.urbanska@palacmlodziezy.pl

REGULAMIN MAYFLOWER 2023
KARTA ZGŁOSZENIA