Mayflower 2022

Are you ready for country music?

The International Country Music Contest “Mayflower”, organized by Youth Palace in Nowy Sącz,  is a celebration of American country music and culture. The Festival was first held in 2003 with the aim of showcasing the most talented children and young people aged 10-20 from the south of Poland.

This year’s edition will take place from December 2022 (competition auditions) to February 2023 (gala concert). The competition auditions take place entirely over the Internet. The gala concert will be held on 16 February 2023 in Nowy Sącz.

The contestants are to prepare one American country song in English, send their video recordings together with the Application Form by December 19, 2022 to the address given in the rules of the Festival. The Jury will select the winners. The judging committee includes professional musicians, vocal and English teachers. Songs will be judged on melody, composition, originality and language (English).

The participants will have to cover the cost of stay and travel if they choose to attend the gala concert.


VIII INTERNATIONAL COUNTRY MUSIC CONTEST “MAYFLOWER” 2022

 ORGANIZERS

Mr Ludomir Handzel Mayor of Nowy Sącz
Youth Palace in Nowy Sącz

 COMPETITION RULES

 1. The competition auditions take place entirely over the Internet.
 2. The song contest is open to amateur soloists at the age 10 – 20 and to duos and vocal groups (between 3 and 5 members) at the age 14 – 20.
 3. A school or a youth centre is allowed to submit seven entrants of each category and two vocal group or duo after a careful selection.
 4. Participants compete in categories based on the age:

SOLOISTS

I category – born between 2009-2012
II category – born between 2006- 2008
III category – born between 2002-2005

DUOS and VOCAL GROUPS

born between 2002-2008

 1. Each participant /group must perform one American country song in English. They can sing to background music or to the accompaniment of any musical instrument. The duration of the submitted video should be no longer than 4 minutes.
 2. It is important that the video recordings (audio not acceptable) are good enough to see and hear the participants clearly.
 3. Participants should send their video recordings and fill in the Application Form December 19, 2022. Mail entries to l.urbanska@palacmlodziezy.pl.
 4. The Jury will select the winners. The judging committee consists of high-profile music professionals. Songs are judged equally on melody, composition, originality and language (English).
 5. Results will be announced on the Youth Palace website – www.palacmlodziezy.pl – by January 21, 2023.
 6. The gala concert will be held on 16 February 2023 in Youth Palace, Rynek 14, Nowy Sącz.
 7.  Participants will cover the cost of stay and travel if they choose to attend the gala concert.
 8. Entry constitutes permission to use entrant’s name, likeness and voice for future advertising and publicity purposes without any compensation.
 9. Participants agree that should their songs be selected as a winner, the Organizer will have the right to include the songs on a compilation CD to be used for promotional purposes only. The CD will not be for sale.
 10. By entering the competition, participants and their parents or legal guardians agree to accept and be bound by the decisions of the Organizer and their judges which are final and binding in all matters

PRIZES

 1. Prizes will be awarded based solely on the submitted recordings.
 2. All contestants will be awarded with diplomas. The winners will receive recognition via local media, awards and certificates signed by the Jury, President of Nowy Sącz, Director of Youth Palace.
 3. State and public institutions, enterprises and individuals, in agreement with the organizers may award special prizes.

Please send all questions regarding the competition to its coordinator, Lucyna Urbańska at: l.urbanska@palacmlodziezy.pl. tel. + 48 (18) 784-534-547

MAYFLOWER RULES 2022
APPLICATION FORM MAYFLOWER 2022


REGULAMIN
VIII MIĘDZYNARODOWEGO MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU PIOSENKI COUNTRY „MAYFLOWER– 2022

 Organizatorzy

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem”

Cele Festiwalu

 Promowanie zdolnych i wybitnych młodych ludzi poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć wokalnych, muzycznych i językowych.

 1. Promowanie zdolnych i wybitnych młodych ludzi poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć wokalnych, muzycznych i językowych.
 2. Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 3. Pogłębianie wiedzy na temat kultury amerykańskiej.
 4. Rozwijanie poczucia ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.

Warunki uczestnictwa

 Festiwal adresowany jest do solistów i amatorskich zespołów w wieku 10-20 lat, którzy nie są związani z żadną wytwórnią płytową i nie wydali jeszcze płyty.

 1. Festiwal adresowany jest do solistów i amatorskich zespołów w wieku 10-20 lat, którzy nie są związani z żadną wytwórnią płytową i nie wydali jeszcze płyty.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy:
  • solistów- dzieci w wieku 10 -13 lat,
  • solistów – młodzież w wieku 14 -16 lat,
  • solistów- młodzież w wieku 17 -20 lat,
  • duety i zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne (3 – 5 uczestników w wieku 14 – 20 lat).
 3. Instytucja delegująca (szkoła, placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do konkursu maksymalnie siedmiu uczestników z każdej kategorii wiekowej i dwa duet/zespół.
 4. Każdy z uczestników (solista lub zespół) przygotowuje jeden utwór muzyczny w języku angielskim– wykonanie z półplaybackiem lub akompaniamentem, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut.
 5. Uczestnicy festiwalu przesyłają do Organizatora nagranie z wykonaniem wybranego utworu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców lub opiekunów artystycznych) na adres l.urbanska@palacmlodziezy.pl. (np. poprzez serwer zewnętrzny www.wetransfer.com).
 6. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalnej 1920×1080 pikseli, i przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg, mov w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.
 7. Termin przesłania nagrań i KARTA ZGŁOSZENIA upływa 19 grudnia 2022.
 8. Lista osób zakwalifikowanych do Koncertu Laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl najpóźniej 21 stycznia 2023.
 9. Koncert Laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 16 lutego 2023 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14.

Ocena jury

 1. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora może przyznać 3 miejsca w każdej kategorii oraz Grand Prix Festiwalu. Przyznanie premiowanych miejsc oraz ich ilość będzie zależne od poziomu prezentowanych utworów oraz od decyzji jury.
 2. Jurorzy w swojej ocenie biorą pod uwagę dobór repertuaru, wykonanie i indywidualność uczestników, język angielski oraz ogólny wyraz artystyczny (strój, choreografia, instrumentarium).
 3. Werdykt jurorów jest ostateczny.

Nagrody

 •  Laureaci festiwalu – zdobywcy I, II i III nagrody oraz Grand Prix otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Radę Rodziców Pałacu Młodzieży, Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem” oraz osoby prywatne.
 • Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy, a ich osiągnięcia będą zaprezentowane na stronach internetowych i społecznościowych organizatorów oraz w lokalnych mediach.

Postanowienia końcowe 

 1. Uczestnicy festiwalu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).
 3. Ze względu na dydaktyczno-rekreacyjny charakter imprezy, nie jest konieczne uiszczanie tantiem za publiczne wykonywanie utworów zagranicznych wykonawców.
 4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udziela koordynator festiwalu:
Lucyna Urbańska
tel. + 48 784-534-547
l.urbanska@palacmlodziezy.pl

REGULAMIN MAYFLOWER 2022
KARTA ZGŁOSZENIA


Koncert laureatów V edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Country Mayflower