Wybrano najładniejsze regionalne ozdoby choinkowe

W poniedziałek 4 grudnia 2023 w Pałacu Młodzieży zebrała się komisja oceniająca prace nadesłane na IV Konkurs Plastyczny „Regionalna ozdoba choinkowa” realizowany w ramach Przeglądu „Z gwiazdą i turoniem”. Spośród 20 zestawów tradycyjnych ozdób choinkowych nagrodzono 8 młodych twórców. Laureatów zapraszamy na finał konkursu, który odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godz. 14.00 w Pałacu Młodzieży.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Przewodnicząca – Joanna Hołda – kustosz w Dziale Etnografii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
  2. Izabela Szafran – specjalista ds. marketingu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
  3. Elżbieta Barciszewska-Kozioł – nauczyciel plastyki w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
  4. Jarogniew Barciszewski-Kozioł – student Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

po rozpatrzeniu 20 zgłoszeń z 7 placówek i 1 indywidualnego przyznała po 3 równorzędne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych, nagrodę specjalną, oraz wyróżnienie dla placówki.

  Kategoria: dzieci z klasy „0” i  I – III
  Nagrody otrzymują:

  • Alicja Chmura, SP nr 1,  Nowy Sącz
  • Fabian Kotkiewicz, SP Stronie
  • Halszka Leśniak, SP Stronie

Kategoria: dzieci z klas IV – VIII
Nagrody otrzymują:

  • Monika Grzyb, SP Żbikowice
  • Kornelia Stachura, zgłoszenie indywidualne
  • Natalia, Grzegorz Siciarz, SP nr 2 Męcina

Nagrodę specjalną przyznano Maksymilianowi Zygmuntowi oraz Aleksandrze Hronowskiej z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Jurorzy wyróżnili również Szkołę Podstawową w Stroniu za zainteresowanie dzieci konkursem oraz zainspirowanie wychowanków do przygotowania wielu ciekawych i nawiązujących do tradycji regionu ozdób choinkowych.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 14 grudnia (czwartek) o godz. 14.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Serdecznie zapraszamy!

Lucyna Urbańska