Author
Paweł Gutowski

Kulturalna Krynica

Na liście wycieczek organizowanych w ramach projektu Małopolska Tarcza Humanitarna nie mogło zabraknąć oferty kulturalnej, która czekała na uczestników w Krynicy Zdroju. Grupa czterdziestu dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do nowosądeckich