Miniatury tkackie

Dobiegły końca zajęcia koła zainteresowań, na którym zaprezentowano  tradycyjny warsztat tkacki i techniki rzadko używane w codziennej twórczości. Koło o nazwie „Tkane opowieści” adresowane było do dzieci polskich i ukraińskich