Wyniki konkursu „W RYTMIE PÓR ROKU – OBRZĘDOWOŚĆ WIOSENNA”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami VI Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych oraz Klas i Grup Integracyjnych „W RYTMIE PÓR ROKU”.

Protokół komisji konkursowej: w-rytmie-por-roku-2016

W tegorocznej edycji tematem przewodnim była szeroko rozumiana obrzędowość wiosenna. Na konkurs napłynęło ok. 80 prac z 12 placówek województwa małopolskiego.

Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym twórcom oraz ich opiekunom.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w  Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II przy Ołtarzu papieskim w Starym Sączu.
Szczegóły na zaproszeniu powyżej. ZAPRASZAMY:-D