Za nami 10. edycja „Pod skrzydłami anioła”

Piosenką „Biały śnieg i ty”zespół muzyczny „Zawodowcy” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu rozpoczął finał dziesiątej edycji Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „Pod skrzydłami anioła”.
Finał Przeglądu organizowany przez sądecki Pałac Młodzieży w siedzibie głównego, obok Urzędu Miasta, sponsora imprezy – Firmy WISNIOWSKI, miał miejsce w piątek, 9 grudnia. Przyświecało mu motto – wiersz autorstwa 12-letniej Marty Mężyk:

Śniłam dziś o aniele,
Co w skrzydłach strach mój skrywa,
Oddechem ciepłym nad ranem
Łzy moje słone zmywa.
Śniłam dziś o aniele,
Wtulona w jego skronie,
Chciałabym tak niewiele
Schwytać choć piórko w dłonie.

Dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia Małecka-Rogal powitała licznie zgromadzonych gości: Przewodniczącą Rady Miasta Bożenę Jawor – honorowego patrona przeglądu, Zastępcę Prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha, Halinę Wiśniowską, Inspektora Wydziału Edukacji UM, radnego Mieczysława Gwiżdża, Dyrektora Wydziału Integracji i Rynku Pracy UM Leszka Langera, laureatów konkursów, ich rodziców i opiekunów artystycznych, nauczycieli Pałacu Młodzieży zaangażowanych w ten projekt.

Zastępca prezydenta pogratulował młodym laureatom, a także organizatorowi przeglądu, wśród nich pomysłodawczyni Annie Skierskiej. – Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję, że nadal wkłada pani tyle serca w organizacje tej imprezy, która jest niezwykle cenna dla Nowego Sącza i uzupełnia bogaty kalendarz różnych zdarzeń kulturalnych naszego miasta – powiedział Wojciech Piech. Niemniej serdeczne gratulacje i podziękowania pod adresem inicjatorki przeglądu popłynęły ze strony Bożeny Jawor i Dyrektora PM Milenii Małeckiej-Rogal.
Szczególne podziękowanie skierowano do sponsorów przeglądu: Dyrektora Marketingu Firmy WISNIOWSKI Katarzyny Świderskiej, Artura Rosińskiego („Gondola”) oraz Marii Kopiec („Da Vinci”). Podsumowanie Przeglądu Działań Artystycznych pozostawiono przewodniczącym komisji konkursowych: Wacławowi Jagielskiemu (konkurs plastyczny), Joannie Babiarz (konkurs literacki) oraz Halinie Ściórce („Anielska nutka”).

Wręczanie dyplomów i upominków laureatom przeplatane było piosenkami nagrodzonymi przez jurorów konkursu „Anielska nutka”. Wystąpili: zdobywczyni nagrody GRAND PRIX – Kasia Migacz z I LO w Nowym Sączu, zdobywcy nagród w kategorii szkół podstawowych – Krystian Gizicki i Oliwia Ślipek z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Dagmara Gromniak i Łucja Kania z Pałacu Młodzieży w Tarnowie, który przysłał na konkurs wokalny liczną reprezentację.
Galę wręczenia nagród poprowadziła młodzież z „pałacowej” grupy teatralnej „Bez nazwy” pod opieką artystyczną Agnieszki Basiagi. Popłynęły słowa wierszy i prozy nadesłane przez te wszystkie lata przez miłośników pióra.

Z okazji Jubileuszu 10-lecia Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „Pod skrzydłami anioła” wydane zostały kartki świąteczne będące pracami dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie. Wśród kartek znajduje się kilka wierszy i fragment opowiadania autorstwa uczestników Przeglądu z ubiegłych lat. Całością zajęła się Pani Anna Skierska.
Nagrano również płytę z piosenkami świątecznymi w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki prowadzonego przez Dorotę Szymbarę i Leszka Zygmunta, a także młodych wokalistów szlifujących swój głos na zajęciach u Agnieszki Basiagi. Cały projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Pomysł na powołanie do życia cyklu „Pod skrzydłami anioła”zrodził się dokładnie 10 lat temu w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Inicjatorką projektu była Anna Skierska, nauczyciel-plastyk, która dostała „zielone światło” i wsparcie ze strony Dyrektora Pałacu Młodzieży Milenii Małeckiej-Rogal.
Anna Skierska skierowała do młodych ludzi zaproszenie, aby własnoręcznie wykonali kartki świąteczne, tak jak to niegdyś czynili ich rodzice i dziadkowie. W kartce widziała miejsce, gdzie można opisać i przekazać swoje uczucia najbliższym.
Kolejną formą konkursu był wiersz o tematyce ukazującej magię Świąt Bożego Narodzenia i wspólnego, rodzinnego oczekiwania na pierwszą gwiazdę na niebie. Konkurs literacki skierowano do tych, którzy często onieśmieleni tłumem ukrywają swój talent i wrażliwość w zaciszu zapisanych kartek czy zeszytów.
Każda kolejna edycja to inna scenografia, inny skład komisji konkursowych i grupy niezwykle zaangażowanych i oddanych osób współtworzących ten projekt. Ale idea przeglądu zawsze była taka sama – dać młodym ludziom szansę na zaprezentowanie tego, co czyni ich wyjątkowymi: ich talentów, pasji, subtelnej wrażliwości. Ci młodzi artyści stanowią niezwykłą wartość godną naśladowania i pochwały w każdym czasie i w każdym miejscu.

Obecnie Przegląd Działań Artystycznych „Pod skrzydłami anioła” składa się z 3 konkursów:
plastycznego, literackiego i muzycznego. Co roku uczestniczy w nim około 1200 dzieci i młodzieży z Małopolski: 1000 autorów kartek, ponad 100 solistów i tyle samo autorów wierszy czy prozy.
Od czwartej edycji konkurs organizowany jest pod patronatem Firmy WISNIOWSKI, która gości organizatorów i laureatów wszystkich konkursów na terenie swojej siedziby. Współpraca z Panem Andrzejem Wiśniowskim może posłużyć za wzorowy przykład wspierania działań środowiska lokalnego przez przedsiębiorcę, który nie boi się wychodzić poza działalność czysto biznesową i zaangażować w szlachetne inicjatywy społeczne.