Joanna Albrzykowska-Clifford – „Klasycznie i z humorem”

Podczas 242 „Koncertu u prezydenta”, który tradycyjnie odbywa się w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza, wystąpiła nauczycielka śpiewu klasycznego i pianina w Pałacu Młodzieży. Joanna Albrzykowska-Clifford (sopran) wraz z towarzyszącym jej Jackiem Ozimkowskim (bas-baryton) przy akompaniamencie Marioli Cieniawy (fortepian) oczarowali śpiewem licznie zebraną publiczność. Zebrani mogli usłyszeć znane arie, duety i pieśni W. A. Mozarta, G. Bizeta, F. Lehara, W. Żeleńskiego, S. Moniuszki, S. Niewiadomskiego i innych.

fot. www.nowysacz.pl