„Scena otwarta” w Pałacu Młodzieży

„Scena otwarta” to cykl zajęć teatralno-scenograficznych dla dzieci i młodzieży organizowany przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, realizowany w ramach obchodów 725-lecia Miasta Nowego Sącza.

Zajęcia popularyzują działania z zakresu kultury żywego słowa oraz realizowane w Placówce zajęcia scenograficzno-teatralne. Inspirują dzieci do działań scenicznych oraz służą rozwijaniu ich uzdolnień twórczych w zakresie umiejętności literackich i plastycznych. Rozbudzają wrażliwość na piękno języka ojczystego, a tym samym upowszechniają wśród dzieci i młodzieży zasady poprawnej polszczyzny. Kształtują również w młodym człowieku dojrzałego odbiorcę kultury.

W trakcie wizyty w Pałacu Młodzieży dzieci mają możliwość obejrzeć spektakl teatralny przygotowany przez grupy teatralne działające w Pałacu prowadzone przez nauczycieli żywego słowa Lidię Kowalczyk i Agnieszkę Basiaga oraz uczestniczą w warsztatach z zakresu scenografii teatralnej przygotowanych przez nauczyciela plastyki Annę Rejowską-Gumulak.

W ramach realizowanego cyklu w środę 22 marca br. odbyło się spotkanie dla dzieci przedszkolnych, podczas którego przedstawiono „Gaiczek zielony” przygotowany przez młodych aktorów, podopiecznych Lidii Kowalczyk. Ponadto dzieci uczestniczyły w warsztatach scenograficzno-plastycznych pod kierunkiem Anny Rejowskiej- Gumulak, w czasie których powstały przepiękne ,,girlandy wielkanocne’’.