Finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „W krainie Tappiego”

W środę, 29 marca br. w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „W krainie Tappiego” pod Honorowym Patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Bożeny Jawor.

Na uroczystość przybyli młodzi twórcy – uczestnicy przeglądu wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami, jak również członkowie jury oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka. Wszystkich zebranych w imieniu organizatorów przywitała Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal. Zanim laureaci przeglądu otrzymali swoje nagrody i wyróżnienia zebrani na sali obejrzeli, przygotowane specjalnie na tę okazję, przedstawienie teatralne o wikingu Tappim, w wykonaniu młodych aktorów, podopiecznych Agnieszki Basiagi.

Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych to impreza cykliczna Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, skierowana do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, podopiecznych ośrodków terapii zajęciowej i domów dziennego wsparcia. Każda edycja naszego przeglądu, poświęcona innemu tematowi, cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Obejmuje ona dwa konkursy: plastyczny i konkurs interpretacji teatralnej utworu połączony z warsztatami teatralnymi. Koordynatorami przeglądu są nauczyciele Pałacu Młodzieży: Anna Łukasik i Agnieszka Basiaga.
W tym roku przegląd realizowany był w ramach obchodów 725-lecia Miasta Nowego Sącza. Wśród upominków, jakie otrzymali laureaci znalazły się prezenty ufundowane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu, za co serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeglądu:
konkurs plastycznykonkurs interpretacji teatralnej

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I GRATULUJEMY LAUREATOM!